Hình ảnh: Lễ trao giấy chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo

Ngày 20/3, năm 2007, mấy đạo hữu trong cộng đòng tôn giáo Baha'i tại Việt Nam đến với nhau tại Tp. Hồ Chí Minh chúc tụng Tết Baha'i (Naw-ruz), và thêm lễ trao giấy chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo.