Hội nghị trực tuyến cung cấp một kinh nghiệm mới về công dân thế giới

Với khoảng 20 người tham dự tại tòa nhà của Guitty Milani, con dường đẫn đến hòa bình thế giới bắt đầu với những hành động nhỏ.

Geraldo Faria, một người phân tích của hệ thống nói: “Khi chúng tôi nói về làm cho thế giới tốt đẹp hơn và biến đổi nó, dân chúng thường không biết cách làm thế nào. Nhưng điều quan trọng là nếu mỗi người trong chúng ta có một chia sẻ thì kết quả thực sự to lớn và thực sự có thể làm thay đổi tâm trí của con người.”

Khách ở nhà tại Brasilia xem một bài trình bày trực tuyến của Tahirih Naylor, Đại diện Cộng đồng Quốc tế Baha’i ở Liên Hợp Quốc.

Cuộc thảo luận ở đây được tiến hành hôm thứ Ba ngày 3/8/2010 chỉ là một phần nhỏ trong một hội nghị điện tử (e- conference) toàn cầu đã xuất hiện ngày một nhiều các cuộc họp quốc tế.

Hội nghị Điện tử Toàn cầu về Văn hóa Hòa bình và tính Bền vững diễn ra từ ngày 2 đến ngày 6 tháng 8 được hình thành chung quanh một mạng thông tin điện tử (website) tập trung các bài phát biểu bởi các chuyên gia lỗi lạc về hòa bình và tính bền vững gồm có Đức Đạt-lai Lạc-ma (Dalai Lama) và người đạt giải thưởng Nobel Hòa bình Adolfo Perez Esquivel, cùng với tác giả Hazel Henderson.

Carlos Emediato, điều phối viên của hội nghị và là thành viên sáng lập mạng viễn thông Globalnet, một hệ thống quốc tế đặt trụ sở tại Brasil của các tổ chức chuyên phục vụ cho sự thăng tiến về văn hóa hòa bình nói: “Chúng tôi đang cố gắng làm một cuộc thử nghiệm với sự cộng tác toàn cầu, tìm sự kết nối cả các cá nhân và tổ chức với một mạng lưới rộng lớn để chúng tôi có thể phát triển một trải nghiệm mới về công dân thế giới và sự quản trị toàn cầu.”

Ông nói: “Điều này có nghĩa là tập trung vào một số vấn đề rất cụ thể trên thế giới và tìm kiếm cách để các cộng đồng địa phương có thể hợp tác nhằm giúp giải quyết các vấn đề này.”

Tahirih Naylor, Đại diện Cộng đồng Baha’i Quốc tế tại Liên Hiệp Quốc là diễn giả chính trong hội nghị điện tử này. Bài phát biểu của cô ấy với tựa đề “Ý nghĩa và Cơ hội” đã thảo luận rộng rãi về những thách thức mà nhân loại đang đương đầu khi nó tiến lên nền văn minh toàn cầu.

Cô Naylor nói: “Đã qua rồi những giai đoạn ấu thơ tập thể, chúng ta tìm thấy chính mình khi nhân loại, bất an trong thời kỳ quá độ, đang đạt đến đầy đủ khả năng vật chất nhưng chưa đạt đến sự hiểu biết và óc phán đoán của giai đoạn trưởng thành.”

Bằng cách giữ lấy “phẩm chất tinh thần” cố hữu của nhân loại chúng ta có thể vượt qua các nét tiêu biểu của “bản ngã là tham lam, thờ ơ và bạo lực” nhằm giữ vững cách thức tạo ra một văn hóa toàn cầu mới cho sự hợp tác.

Cộng đồng Tôn giáo Baha’i Brasil tham gia tích cực vào việc tổ chức các sự kiện. Iradj Roberto Eghrari, một đạo hữu Baha’i phụng sự tại ủy ban điều hành hội nghị nói ý tưởng để tổ chức hội nghị trực tuyến với các cuộc họp của các địa phương qua vệ tinh đầu tiên bắt nguồn từ việc giảm bớt chi phí tổ chức hội nghị.

Ông Eghrari nói: “Chúng tôi muốn tổ chức một hội nghị toàn cầu để đánh dấu việc kết thúc thập kỷ Quốc tế Liên Hiệp Quốc về Văn hóa Hòa bình. Nhưng chi phí tổ chức rất tốn kém. Vì thế thay vì tiêu tốn nhiều tiền cho một hội nghị lớn như thế, chúng tôi quyết định dành cho việc phụng sự xã hội để làm cho chính xã hội ấy tốt đẹp hơn và rồi một hội nghị diện tử được tổ chức để mọi người có thể thảo luận về những kinh nghiệm và ý tưởng tại địa phương của họ để chia sẻ trên phạm vi toàn cầu.”

Ít nhất có ba hội nghị khác được tổ chức tại ba thành phố là Canoas, Belo Horizonte và Manaus và các nơi khác sẽ dự định tổ chức khi dân chúng trở nên hứng thú bởi mạng thông tin điện tử.

Tại hội nghị ở Brasilia, cháu Jade Lima, 12 tuổi đã đạt được nhận thức khi cháu nói: “Để biến cải thế giới, điều cần thiết là phải bắt đầu bằng thái độ tình yêu. Nó giống như việc trồng một cái cây. Những thái độ nhỏ ấy có thể làm thay đỗi thế giới.”

Hội nghị điện tử cũng giới thiệu một số các phim video mô tả cách mà các cộng đồng trên khắp thế giới đã nỗ lực nhằm đặt một giá trị mới vào hành động. Các cá nhân và các nhóm được khuyến khích tải xuống hoặc tiếp bước qua sự giới thiệu và thảo luận chúng. Họ cũng có thể đưa ý tưởng của họ cho một hội nghị điện tử nhỏ của riêng họ (blog). Nội dung sẽ được duy trì trực tuyến một vài ngày sau khi kết thúc hội nghị.

Cộng đồng Baha’i Quốc tế đã giới thiệu tại hội nghị điện tử quốc tế về Văn hóa Hòa bình và tính Bền vững bao gồm các phim ảnh ngắn nêu bật các sáng kiến về giáo dục tại các địa phương. Một tài liệu do Tổ chức Nghiên cứu, Phát triển và Giáo dục của Cambodia – CORDE – nơi mà những người trẻ học Anh ngữ sử dụng lớp học gắn liến với việc giáo dục đạo đức và gánh vác trách nhiệm cho việc giáo dục các thế hệ trẻ kế tiếp. Các phim khác tập trung vào các nỗ lực được cảm hứng bởi giáo lý Baha’i như dự án xóa mù chữ tại Guyana, một sáng kiến giáo dục tại Honduras và một chương trình của Quỹ từ thiện FUNDAEC mà qua 3 thập kỷ đã tăng lực cho những người trẻ tại Colombia đứng lên phụng sự cho xã hội.

Nhiều tổ chức Quốc tế khác bảo trợ cho hội nghị như Global Ecovillage Network, Green Cross International, International Festival of Peace, Playing for Change Foundation, World Cafe Foundation, và World Peace Prayer Society.

Các tổ chức Quốc gia bảo trợ cho hội nghị gồm Asociacion Educar (Argentina), Associacao Palas Athena (Brasil), Bioneers (Hoa Kỳ), Dhammakaya Foundation (Thái Lan), Institute for Planetary Synthesis (Thụy sĩ), Indigenous Peoples of Africa Coordinating Committee (Nam Phi), Mil Milenios de Paz (Argentina), Resurgence Magazine (Anh Quốc), Tamera Community (Bồ Đào Nha), UNIPAZ – Hollistic International University (Brasil), và Women World Summit Foundation (Thụy sĩ).