Phim: Một lớp thiếu nhi Baha’i

Đây là một bộ phim của lớp thiếu nhi Baha’i tại thành phố Đà Nẵng; các em thực hành một bài hát và khiêu vũ.