Baha’i Lunda khảo sát tương lai của xã hội họ

Hàng trăm thành viên của Cộng đồng Tôn giáo Baha’i thuộc dân số của Lunda đã họp mặt tại Vùng Tây Bắc Zambia vào ngày 24/7/2015 để kỷ niệm lịch sử của họ và thảo luận về đóng góp của họ cho sự phát triển của dân chúng họ.

Hơn 550 Baha’i Lunda thảo luận về đóng góp của họ cho sự phát triển của dân chúng họ.

Điệu múa và hát truyền thống chào mừng những người tham dự Hội nghị đã mang dân chúng thuộc mọi lứa tuổi đến với nhau trong việc thảo luận về cách nào mà giáo lý Tôn giáo Baha’i được áp dụng vào đời sống xã hội. Trong ánh sáng của những nguyên lý tâm linh của Tôn giáo Baha’i, họ đã khảo sát nhiều mặt khác nhau về văn hóa của họ, xác định các đóng góp cho sự thăng tiến cộng đồng họ.

Tù trưởng Ntambu, một trong các lãnh đạo truyền thống trong khu vực và là một thành viên của Cộng đồng Tôn giáo Baha’i đã cùng tham dự. Ông đã nói để cổ vũ cuộc họp mặt khoảng 550 người tham dự, vửa nam và nữ, trẻ và già: “Chúng ta phải thể hiện một văn hóa mới và phát triển một cách nhận diện mới được tìm thấy ở các nguyên lý làm sinh động đức tin của chúng ta.”

Trong bầu không khí tâm linh và vui vẻ nhờ bởi bài hát và điệu múa, những người tham dự hội ý về tăng cường nền tảng đời sống gia đình, giáo dục giới trẻ, đặc biệt là con gái và đóng góp hiệu quả hơn cho hạnh phúc tinh thần và vật chất của xã hội qua một khung sườn đạo đức được cảm hứng từ Tôn giáo Baha’i.

Một người đàn ông lớn tuổi tham dự Hội nghị kéo dài 3 ngày nói: “Nếu chúng ta không cung cấp sự giáo dục tốt nhất cho thiếu nhi của chúng ta và không quan tâm trong việc đẩy mạnh đạo đức và học vấn của các cháu, thì những thói quen tiêu cực sẽ còn chuyển tiếp cho nhiều thế hệ.”

Một phụ nữ trẻ nói: “Cha mẹ cũng phải tự giáo dục về những ý nghĩa của hôn nhân và có những cuộc trò chuyện có ý nghĩa với con cái họ về chủ đề này.”

Qua các cuộc trao đổi ý kiến, những người tham dự đã đóng góp để tìm thấy con đường tiến bộ của dân chúng họ hơn 5 thập kỷ qua và làm rõ những bước mà giờ đây họ sẽ đảm nhận cùng nhau trong các làng mạc và thị trấn của họ đó là trong các phần của Angola, Cộng hòa Dân chủ Congo, và Zambia.