Các nhà lãnh đạo Tôn giáo đóng góp cho chương trình nghị sự của Liên Hợp Quốc đến năm 2030

Cộng đồng Baha’i Quốc tế (BIC) và đại diện của 23 truyền thống tôn giáo lớn khác đã đóng góp cho Liên Hợp Quốc (UN) các ý tưởng và kế hoạch hành động để hỗ trợ cho các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) – được kêu gọi cho chương trình nghị sự đến năm 2030, một chương trình phát triển chính của Liên Hợp Quốc cho 15 năm tiếp theo.

Đại diện của 23 truyền thống tôn giáo lớn khác tại hội nghị "Tôn giáo trong tương lai", ở Bristol, Vương quốc Anh.

Đại diện của 23 truyền thống tôn giáo lớn khác tại hội nghị “Tôn giáo trong tương lai”, ở Bristol, Vương quốc Anh.

Nhắc đến “Cam kết Bristol”, là sự đóng góp của các nhóm tôn giáo khác nhau đã được trình bày và thảo luận tại một sự kiện kéo dài hai ngày, có tựa đề “Tôn giáo trong tương lai”, ở Bristol, Vương quốc Anh, từ ngày 8-9 tháng 9. Sự kiện này được đồng tổ chức bởi Chương trình Phát triển LHQ (UNDP) và Liên minh các Tôn giáo và Bảo tồn (ARC).

Trong những đóng góp của mình cho cuộc họp, Cộng đồng Baha’i Quốc tế trình bày tỉ mỉ về vai trò quan trọng của tôn giáo trong sự thành công của Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs.)

Giải thích trong một tuyên bố bằng văn bản của đại diện Tôn giáo Baha’i nói “Tôn giáo đã từng là một đặc điểm của nền văn minh nhân loại từ buổi bình minh của lịch sử ghi lại và đã nhanh chóng phát triển và áp dụng chính từ vô số quần chúng vì hạnh phúc của những người khác”. “Khi đúng với tinh thần của các Đấng Giáo Tổ, tôn giáo đã là một trong những công cụ mạnh mẽ nhất cho việc tạo ra các mô hình mới và hữu ích trong đời sống cá nhân và tập thể.”

Tuy nhiên, Cộng đồng Baha’i Quốc tế (BIC) cũng nhấn mạnh rằng “sự liên kết giữa niềm tin tôn giáo và việc phụng sự cho lợi ích chung là không phải tự động mà có được”.

“Rõ ràng có nhiều điều để tìm hiểu về cách nào mà ý tưởng cao quý trở nên thể hiện trong các hành động được cam kết, bền vững,”

Nỗ lực của cộng đồng Baha’i để đóng góp vào sự phát triển, qua các tài liệu nêu bật một loạt các cố gắng, bao gồm cả quá trình giáo dục để xây dựng năng lực cho các cá nhân và các nhóm phụ trách việc phát triển đạo đức, xã hội và kinh tế của họ. Trong một số trường hợp, những nỗ lực này phát triển theo thời gian và đưa đến sự xuất hiện về “năng lực để tham gia vào các lĩnh vực hoạt động tương đối phức tạp và thiết lập quan hệ làm việc với các cơ quan của chính phủ và các tổ chức xã hội dân sự”.

Martin Palmer, Tổng thư ký Liên minh các Tôn giáo và Bảo tồn (ARC) nhấn mạnh rằng sự cam kết của các lãnh đạo tôn giáo là một lực lượng xã hội tốt trong bối cảnh của Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs.) xây dựng dựa trên một di sản lâu dài hàng thế kỷ.

Giám đốc tổ hoạch định chương trình nghị sự về phát triển của Liên Hiệp Quốc sau năm 2015, ông Paul Ladd, chính thức chấp nhận các Cam kết Bristol từ các cộng đồng tôn giáo thay mặt cho Liên Hiệp Quốc.

Phát biểu về vai trò quan trọng mà các lãnh đạo tôn giáo đảm nhận, ông Ladd nói, “Hơn 80 phần trăm dân số thế giới có đức tin tôn giáo. Biết được điều này, nó trở nên rõ ràng rằng Liên Hợp Quốc cần phải làm việc chặt chẽ với các cộng đồng tôn giáo cho 15 năm tiếp theo nếu muốn đạt được các mục tiêu toàn cầu mới cho sự phát triển bền vững.”

Daniel Perell, đại diện của Cộng đồng Baha’i Quốc tế (BIC) tại Liên Hợp Quốc, phát biểu tại sự kiện Daniel Perell, đại diện của Cộng đồng Baha’i Quốc tế (BIC) tại Liên Hợp Quốc, đã nói về sức mạnh biến đổi của tôn giáo, có thể khai thác động lực con người ở mức độ thấp nhất.

Ông Perell nói với những người tham dự sự kiện “Tất cả chúng ta có thể nghĩ về những gương mà các nhân vật trung tâm của tôn giáo của chúng ta qua những hành động có vẻ như nhỏ đã thay đổi các trái tim, tâm trí, và đời sống – trong tiến trình lịch sử “.

“Đó là những hành động nhỏ, được phú cho độ tinh khiết của động cơ đó, trong việc tập hợp lại, sẽ thay đổi thế giới. Giờ đây chúng ta có cơ hội để tự cam kết cho nỗ lực chung toàn cầu, mà các quốc gia trên thế giới nhất trí. Chúng ta có thể nhận lãnh sự khởi đầu tốt đẹp này và làm cho nó biến đổi. ”

Cam kết Bristol sẽ được trình tại Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc tháng này, khi Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs.) sẽ được thông qua chính thức.