Đền Thờ Baha’i được khánh thành ở Chile

Màu sắc sặc sỡ, âm nhạc và những nền văn hóa đa dạng của gần năm ngàn tín đồ Baha’i đến từ 110 quốc gia trên thế giới đã  như những bông hoa khoe sắc ở hội nghị lịch sử tại thành phố Santiago – Lễ Khánh thành Đền thờ Baha’i ở Santiago, Chile – Đền thờ Baha’i Châu lục cuối cùng trên thế giới.