Những ngày Baha’i quan trọng năm 174 (2017–2018)

Niên lịch Baha’i 174 (2017-2018)

Ngày Baha’i Ngày Dương lịch
Các Lễ 19 Ngày:
Baha (Huy hoàng) 1 Baha 20/03/2017
Jalal (Vinh quang) 1 Jala 08/04/2017
Jamal (Mỹ lệ) 1 Jamal 27/04/2017
‘Azamat (Vĩ đại) 1 ‘Azamat 16/05/2017
Nur (Ánh sáng) 1 Nur 04/06/2017
Rahmat (Từ bi) 1 Rahmat 23/06/2017
Kalimat (Thánh ngôn) 1 Kalimat 12/07/2017
Kamal (Hoàn hảo) 1 Kamal 31/07/2017
Asma’ (Thánh danh) 1 Asma’ 19/08/2017
‘Izzat (Sức mạnh) 1 ‘Izzat 07/09/2017
Mashiyyat (Ý chí) 1 Mashiyyat 26/09/2017
‘Ilm (Tri thức) 1 ‘Ilm 15/10/2017
Qudrat (Uy quyền) 1 Qudat 03/11/2017
Qawl (Văn từ) 1 Qawl 22/11/2017
Masa’il (Vấn từ) 1 Masa’il 11/12/2017
Sharaf (Danh dự) 1 Sharaf 30/12/2017
Sultan (Tối thượng) 1 Sultan 18/01/2018
Mulk (Ngự trị) 1 Mulk 06/02/2018
‘Ala’ (Cao cả) 1 ‘Ala’ 02/03/2018
Các Thánh Lễ:
Naw-Ruz (Tết Baha’i) * 1 Baha 20/03/2017
Ngày thứ nhất Thánh Lễ Ridvan * 13 Jalal 20/04/2017
Ngày thứ chín Thánh Lễ Ridvan * 2 Jamal 28/04/2017
Ngày thứ mười hai Th. Lễ Ridvan * 5 Jamal 01/05/2017
Tuyên ngôn của Đức Bab * 8 ‘Azamat 23/05/2017
Thăng thiên của Đức Baha’u’llah * 13 ‘Azamat 28/05/2017
Tử đạo của Đức Bab * 17 Rahmat 09/07/2017
Giáng sinh Đức Bab * 7 ‘Ilm 21/10/2017
Giáng sinh Đức Baha’u’llah * 8 ‘Ilm 22/10/2017
Ngày Giao ước 4 Qawl 25/11/2017
Thăng thiên Đức Abdul-Baha 6 Qawl 27/11/2017
Những ngày kỷ niệm khác:
Dư nhật (Ayyam-i-Ha) 1–5 Ayyam-i-Ha 25/02 đến 01/03/2018
Tháng Trai giới 1 – 19 Ala Từ 02 đến 20/03/2018

Ghi chú

Ngày Baha’i kết thúc và một ngày mới bắt đầu vào lúc mặt trời lặn. Vì thế ngày của Lễ 19 Ngày và của các Thánh Lễ được cử hành bắt đầu lúc mặt trời lặn của ngày trước ngày Dương lịch nói trên. Vào năm 175 niên lịch Baha’i (2018-2019) Naw-Ruz (Tết Baha’i) sẽ rơi vào ngày 21/03/2018.

* Người Baha’i được nghỉ làm việc trong những ngày Thánh Lễ lớn như Lễ Tử đạo của Đức Bab, Lễ Thăng thiên của Đức Baha’u’llah, Lễ Naw-Ruz… Chỉ nhân dịp Ngày Giao ước và Lễ Thăng thiên của Đức Abdul-Baha là công việc không bị đình chỉ.

Nguồn gốc niên lịch Baha’i

Niên lịch Baha’i (tức lịch Badi) do Đức Bab sáng lập trong Kinh Kitab-i-Asma, và được Đức Baha’u’llah chuẩn nhận, tính từ năm 1844. Mỗi năm có 19 tháng và mỗi tháng có 19 ngày và ngoài ra còn có những ngày dư gọi là Dư nhật để điều chỉnh lịch theo năm mặt trời. Đức Baha’u’llah đã xác định những ngày này gọi là Ayyam-i-Ha và quy định cho những ngày này được đặt ngay trước tháng Ala là tháng Trai giới.

Thông điệp ngày 10/7/2014 của Tòa Công lý Quốc tế đã nói: “Việc chấp nhận một niên lịch mới cho mỗi kỳ phân phát là dấu hiệu uy quyền của Mặc khải Thiêng liêng để định hướng lại quan niệm của con người về thực tại tâm linh, xã hội và vật chất.”