Thông báo về bầu phân nhiệm của Tân Hội đồng Tinh thần Quốc gia nhiệm kỳ 2017-2018

Văn thư Số : 039 /2017/HĐTT/VN

Tp Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 05 năm 2017

 

Kính gởi: CÁC CỘNG ĐỒNG TÔN GIÁO BAHA’I ĐỊA PHƯƠNG

 

V/v: Thông báo về bầu phân nhiệm của Hội đồng Tinh thần Quốc gia nhiệm kỳ 2017-2018

 

Quý đạo hữu thân mến,

Đại hội Đại biểu Toàn quốc của Cộng đồng Tôn giáo Baha’i Việt Nam đã tổ chức vào các ngày 22-23/4/2017 để bàn về các phương hướng phát triển cộng đồng và phụng sự cho một xã hội mà chúng ta đang sống tốt đẹp hơn và bầu cơ cấu quản trị cấp quốc gia là Hội đồng Tinh thần Tôn giáo Baha’i Việt Nam.

Tại phiên họp đầu tiên của Hội đồng diễn ra vào ngày 24/4/2017, Hội đồng đã tiến hành bầu phân nhiệm với kết quả như sau:

 • Chủ tịch: Đạo hữu NGUYỄN THỨC
 • Phó Chủ tịch: Đạo hữu BÙI PHƯỚC KỲ NAM
 • Tổng Thư ký: Đạo hữu NGUYỄN ĐÌNH THỎA
 • Phó Tổng Thu ký: Đạo hữu DIỆP ĐÌNH HỮU
 • Thủ Quỹ: Đạo hữu TRƯƠNG QUỐC THÁI
 • Ủy viên: Đạo hữu NGUYỄN THỊ LÂM
 • Ủy viên: Đạo hữu NGUYEN THI MAI ANH
 • Ủy viên: Đạo hữu NGUYỄN HOÀNG LỘC
 • Ủy viên: Đạo hữu LÊ ĐÌNH DƯƠNG

Hội đồng cũng đã phân công các ủy viên của Hội đồng để đồng hành với các địa phương trong các giáo vụ của Chánh Đạo cũng như thúc đẩy các hoạt động cốt lõi như sau:

 • Miền Bắc: Đạo hữu NGUYỄN THỊMAI ANH
 • Huế, Đà Nẵng: Đạo hữu NGUYỄN THỊ LÂM
 • Quảng Nam, Quảng Ngãi: Đạo hữu NGUYỄN THỨC
 • Bình Đình, Tây Nguyên: Đạo hữu DIỆP ĐÌNH HỮU
 • Khánh Hòa, Ninh Thuận: Đạo hữu NGUYỄN ĐÌNH THỎA
 • Bình Thuận: Đạo hữu BÙI PHƯỚC KỲ NAM
 • Tp Hồ Chí Minh và vùng lân cận: Đạo hữu LÊ ĐÌNH DƯƠNG
 • Cần thơ và vùng lân cận: Đạo hữu TRƯƠNG QUỐC THÁI
 • Kiên giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu: Đạo hữu NGUYỄN HOÀNG LỘC

 

Vậy Hội đồng thông báo đến quý đạo hữu và quý cộng đồng để cùng nỗ lực đồng hành trên đường phụng sự.

Với tình thương Baha’i đầy ưu ái,

 

HỘI ĐỒNG TINH THẦN TÔN GIÁO BAHA’I VIỆT NAM