Đền thờ Baha’i cấp địa phương tại Colombia

Đền thờ Baha'i

Mô hình Đền thờ Baha’i tại Norte del Cauca trong tương lai.

AGUA AZUL, Colombia 14/5/2017- Tại Norte del Cauca, một luồng phát triển liên tục vẫn tiếp tục mở ra khi cộng đồng chuẩn bị cho việc hoàn thành một Đền thờ Baha’i cấp Địa phương.

Mặc dù khu vực này của đất nước đã trải qua hàng thập kỷ phát triển phong phú trong tiến bộ tinh thần và vật chất của người dân, thông báo vào năm 2012 về kế hoạch xây dựng một Đền Thờ Baha’i tại đây đã gây cảm hứng cho các cộng đồng xung quanh để đạt được những đỉnh cao mới của việc phụng sự, làm phong phú khía cạnh nguyện cầu của đời sống cộng đồng, và củng cố mối liên hệ của tình bằng hữu và thống nhất.

Vừa mới phát hành, cảnh quay video làm nổi bật tiến trình xây dựng gần đây, bắt đầu vào tháng 1 năm 2017.

Quý đạo hữu có thể xem video trực tuyến bằng cách nhấp vào đây: Video.

Địa điểm của đền thờ Baha'i

Công việc cơ bản cho các cấu trúc phụ trợ xung quanh cũng đã được bắt đầu. Vào đúng lúc, những tòa nhà này sẽ được sơn màu sắc tươi sáng theo truyền thống như các tòa nhà của khu vực.

Norte del Cauca là một trong năm địa điểm được Tòa Công lý Quốc tế đề cử vào năm 2012 cho việc xây dựng Đền thờ Baha’i cấp Địa phương. Đền thờ Baha’i tại Colombia dự kiến hoàn thành vào đầu năm 2018.