Hội đồng TP Cambridge, Hoa Kỳ, thông qua một nghị quyết để tôn vinh Giáng sinh của Đức Baha’u’llah

Hội đồng Thành phố Cambridge, Massachusetts, Hoa Kỳ.

Nhân sự kiện kỷ niệm 200 năm Giáng sinh của Đức Baha’u’llah, Đấng Giáo Tổ của Tôn giáo Baha’i vào 21-22/10/2017, Hội đồng Thành phố Cambridge, Massachusetts, Hoa Kỳ ngày 19/6/2017 đã ra Nghị quyết số 14 như sau:

Thành phố Cambridge

Nghị quyết 14

Tại Hội đồng Thành phố

Ngày 19/6/2017

Xét rằng: Ngày 21-22 tháng 10 năm 2017 đánh dấu lễ kỷ niệm 200 năm Giáng sinh của Đức Bahá’u’lláh, Đấng Giáo tổ của Tôn giáo Bahá’i; và

Xét rằng: Đức Bahá’u’lláh đã kêu gọi tình đoàn kết và sự cộng tác trong số những tín đồ của các tôn giáo, trong khi hận thù tôn giáo và sự cuồng tín tiếp tục thúc đẩy bạo lực, bạo ngược và khủng bố; và

Xét rằng: Đức Bahá’u’lláh đã khẳng định sự bình đẳng nam nữ, trong khi sự đàn áp phụ nữ vẫn xảy ra kéo lùi sự tiến bộ của nhiều xã hội; và

Xét rằng: Đức Bahá’u’lláh đã dạy rằng nhân loại là một gia đình và kêu gọi xóa bỏ chủ nghĩa phân biệt chủng tộc và thành kiến chủng tộc, trong khi chủ nghĩa phân biệt chủng tộc vẫn là một tội ác dai dẳng; và

Xét rằng: Đức Bahá’u’lláh tuyên bố rằng giáo dục phổ cập là cần thiết cho các xã hội để thành công, trong khi việc tiếp cận phổ cập giáo dục vẫn chưa đạt được; và

Xét rằng: Đức Bahá’u’lláh đã kêu gọi hạn chế sự giàu nghèo quá mức, trong khi hàng tỷ người vẫn sống trong cảnh nghèo đói và phần lớn của cải trên thế giới nằm trong tay một số ít người giàu có và quyền lực; và

Xét rằng: Đức Bahá’u’lah đã thúc giục các nhà lãnh đạo thế giới phải từ bỏ sự thù địch dân tộc và tạo ra một hệ thống an ninh chung, trong khi sự thất bại của họ trong việc này đã gây ra hai cuộc chiến tranh thế giới, nhiều cuộc xung đột khác và sự mua bán vũ khí trên toàn cầu thật to lớn; và

Xét rằng: Khoảng cách rộng lớn giữa những lý tưởng này và tình trạng của thế giới đòi hỏi mọi người thuộc mọi tôn giáo và những người không tôn giáo hãy vượt lên trên sự hẹp hòi bè phái và cùng làm việc cho sự hiểu biết và hòa bình của loài người; Vì vậy giờ đây

QUYẾT ĐỊNH: Thành phố Cambridge, thừa nhận tầm quan trọng của Giáng sinh hai trăm năm này, kêu gọi mọi công dân hãy làm việc để thực hiện các nguyên lý hòa bình, công lý và tình đoàn kết nhân loại do Đức Bahá’u’lláh đề xướng.

Donna P. LOPEZ, Thư Ký Thành Phố.