Phim: Cộng đồng Baha’i Hà Nội thăm chính quyền Tp. Hà Nội nhân dịp 200 năm Giáng sinh Đức Baha’u’llah

Cộng đồng Baha’i Hà Nội thăm chính quyền Tp. Hà Nội nhân dịp 200 năm Giáng sinh Đức Baha’u’llah 1817-2017.

Quý vị có thể đọc thêm trực tuyến bằng cách nhấp vào đây: Lãnh đạo TP Hà Nội tiếp Hội đồng Tinh thần Tôn giáo Baha’i Lê Đại Hành (Hà Nội), Chủ tịch UBND TP. Hà Nội, ông Nguyễn Đức Chung tiếp Đoàn Cộng đồng Tôn giáo Baha’i Hà Nội.