Cộng đồng Tôn giáo Baha’i Mừng Thánh Lễ Naw-Ruz 175

Vừa qua, ngày 21/03/2018 các cộng đồng Tôn giáo Baha’i thuộc các tỉnh thành đã đón mừng Thánh Lễ Naw-Ruz 175 (Tết baha’i).

Sau đây là một số hình ảnh:

Tại Tp. Hồ Chí Minh

 

 

Tại Tp. Đà Nẵng

        

Tại Hà Nội

Tại Tp. Cần Thơ

Tại Quảng Nam