Tôn giáo Baha’i Việt Nam tham dự Hội nghị Liên tôn lần thứ năm từ 28 đến 30-10 tại Úc.

Tham dự Hội nghị hàng năm lần thứ 5 này tại Perth, Australia gồm có Quan chức Chính phủ phụ trách về Tôn giáo và chức sắc tôn giáo gồm các nước Úc, Brunei Darussalam, Cambodia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, New Zealand, Papua New Guinea, Philippines, Singapore, Thái lan, Timor-Leste

Đọc thêm

Baha’i liên kết với Kế hoạch toàn cầu cho sự “Thay đổi thế hệ” về thay đổi khí hậu

Cộng đồng Baha'i Quốc tế hôm nay tuyên bố rằng Cộng đồng đã trở thành một đối tác trong một chương trình được tài trợ bởi Liên Hiệp Quốc nhằm đẩy mạnh “Sự thay đổi thế hệ” chuyên tâm vào việc thay đổi khí hậu và sự bền vững môi

Đọc thêm