Nếu bạn muốn liên lạc/trao đổi với chúng tôi, bạn có thể điền vào các mẫu, hoặc liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng một trong những cách đưa ra dưới đây.

Cộng Đồng Tôn Giáo Baha’i Việt Nam

45 Nguyễn Phi Khanh, Phường Tân Định
Quận 1
, Thành phố Hồ Chí Minh
Việt Nam


Điện thoại: +84.28.66749593
Email: nsa.bahai.vn@gmail.com
Đại diện: Ông Nguyễn Đình Thỏa

Web: