Trích Thánh thư

Phần Thánh thư và Giáo lý đã được dịch ra Tiếng Việt giới thiệu dưới đây được lưu dưới dạng tập tin .doc, và sử dụng Font chu VNI (hãy vào link này để tải font tiếng Việt, nếu cần).

Tổng hợp

Đức Bab

Đức Baha'u'llah

Đức Abdu'l-Baha

Tôn Giáo Baha'i có một kho tàng kinh sách quý giá, trong đó nhiều Thánh Thư, Giáo lý và Giáo luật do chính Đấng Giáo tổ - Đức Baha'u'llah mặc khải.