Phần I. Nguyên tác bằng tiếng Á-rập

Ngài là Vinh Quang trên mọi Vinh Quang

Đây là những lời từ cõi Vinh Quang truyền xuống qua ngọn lưỡi quyền năng và uy lực, đã từng mặc khải cho các Đấng Tiên tri ngày xưa. Chúng Ta đã gạn lọc lấy phần tinh hoa nội tại và cô đọng làm một đặc ân ban cho những người chính trực hầu giúp chúng vững dạ trung thành với Giao ước của Thượng Đế, thực hành trong đời sống sự tin cậy của Ngài và thừa hưởng trong cõi tinh thần cái giá trị trân bảo của phẩm hạnh thiêng liêng.

1.- HỠI CON CỦA TINH THẦN!
Lời Ta khuyên nhủ trước tiên là: Hãy có một tâm hồn tinh khiết, hòa ái và trong sáng, để cho nó thành một lãnh vực vạn cổ, bất diệt và vĩnh cửu.

2.- HỠI CON CỦA TINH THẦN!
Dưới mắt Ta, đều đáng yêu quí nhất là Công bằng; đừng xa rời nó nếu ngươi khao khát Ta, đừng hững hờ với nó để cho Ta tin cậy. Nhờ sức nó, ngươi sẽ nhìn thấy với chính mắt mình, chứ không phải bằng mắt kẻ khác; sẽ hiểu biết do chính trí tuệ của mình, chứ không qua trí tuệ của kẻ láng giềng. Hãy suy gẫm điều đó trong tâm tư ngươi, cho biết bổn phận ngươi phải thế nào. Công bằng quả thực là món quà Ta ban cho ngươi, nó biểu hiện tấm lòng sủng ái của Ta. Hãy đặt nó trước mắt ngươi.

3.- HỠI CON CỦA LOÀI NGƯỜI!
Khi còn ẩn tàng trong bản thể vĩnh cửu và trong tinh hoa vạn cổ hằng tại của Ta, Ta đã biết tình yêu của Ta đối với ngươi; vì vậy Ta đã tạo ra ngươi, đã khắc cẩn vào ngươi hình ảnh của Ta và đã khải lộ cho ngươi vẻ đẹp của Ta.

4.- HỠI CON CỦA LOÀI NGƯỜI!
Ta yêu thích sự tạo sinh ra ngươi, do đó Ta đã tạo ra ngươi. Vậy hãy kính yêu Ta, để Ta nhìn nhận ngươi và ban cho tâm hồn ngươi tinh thần của sự sống.

5.- HỠI CON CỦA SINH TỒN!
Hãy yêu Ta, để Ta yêu ngươi. Nếu ngươi không yêu Ta, thì tình yêu của Ta không thể nào đến với ngươi được. Hãy thức ngộ điều đó, hỡi kẻ tôi tớ của Ta.

6.- HỠI CON CỦA SINH TỒN!
Thiên đường của ngươi là tình yêu của Ta; cư thất của ngươi ở trên trời, ấy là sự hội ngộ cùng Ta. Hãy vào đó và đừng chần chờ nữa. Đó là điều đã được tiên liệu cho ngươi trong cõi tối thượng và nơi ngự trị cao cả của Ta.

7.- HỠI CON CỦA LOÀI NGƯỜI!
Nếu ngươi yêu Ta, thì hãy lánh xa tự ngã; nếu ngươi muốn làm cho Ta vui thú, thì đừng lo đến sự vui thú của ngươi; có thế thì ngươi mới có thể chết trong Ta và Ta sẽ sống vĩnh viễn trong ngươi.

8.- HỠI CON CỦA TINH THẦN!
Ngươi sẽ không khi nào được thanh thản trừ khi biết đoạn tuyệt với bản thân để quay về với Ta. Bởi ngươi có bổn phận đạt đến vinh quang nhân danh Ta, chứ không phải vì chính ngươi; đặt lòng tin nơi Ta, chứ không phải vào ngươi, vì Ta chỉ muốn được yêu mến duy nhất và trên tất cả.

9.- HỠI CON CỦA SINH TỒN!
Tình yêu của Ta là thành trì kiên cố của Ta; kẻ nào vào đó sẽ được an toàn; ai lánh xa sẽ chắc chắn lạc đường và bị diệt vong.

10.- HỠI CON CỦA NGÔN NGỮ!
Ngươi là thành trì kiên cố của Ta; vào đó đi, cho được an toàn. Tình yêu của Ta ở trong ngươi, hãy thức ngộ điều đó thì sẽ thấy Ta ở gần kề ngươi.

11.- HỠI CON CỦA SINH TỒN!
Ngươi là ngọn đèn của Ta, và ánh sáng của Ta ở trong ngươi. Hãy nhờ nó chiếu sáng cho ngươi và đừng đi tìm ai khác hơn Ta. Bởi vì Ta đã tạo ra ngươi sung mãn và ban cho ngươi vô lượng ân huệ.

12.- HỠI CON CỦA SINH TỒN!
Ta đã tạo ra ngươi với bàn tay vạn năng và với ngón tay đầy uy lực của Ta; và Ta đã đặt vào ngươi tinh hoa ánh sáng của Ta. Ngươi hãy hài lòng với điều đó và đừng đòi hỏi gì khác nữa, vì tác phẩm của Ta là hoàn hảo và mệnh lệnh của Ta phải được tuân tùng. Đừng hỏi gì về điều ấy và đừng có bụng hoài nghi.

13.- HỠI CON CỦA TINH THẦN!
Ta tạo nên ngươi giàu có, tại sao ngươi lại trở nên suy bại nghèo nàn? Ta tạo nên ngươi cao quí, tại sao ngươi trở thành hèn hạ? Ta đem ngươi ra đời từ tinh hoa tri thức, sao ngươi còn đi tìm ánh sáng hiểu biết nơi người khác ngoài Ta? Ta nặn nên ngươi với chất liệu tình yêu, sao ngươi lại băn khoăn vì kẻ khác? Hãy quay mắt nhìn vào chính ngươi rồi ngươi sẽ thấy Ta đứng trong ngươi, đầy uy quyền, vĩ đại và tự tồn.

14.- HỠI CON CỦA LOÀI NGƯỜI!
Ngươi là nơi ngự trị của Ta và nơi ngự trị của Ta không bị hủy hoại, vậy tại sao ngươi lại sợ mình bị lâm diệt như thế? Ngươi là ánh sáng của Ta, và ánh sáng của Ta không bao giờ tắt, tại sao ngươi sợ phải tức tuyệt? Ngươi là vinh quang của Ta, và vinh quang của Ta không bao giờ tàn; ngươi là cẩm bào của Ta, và cẩm bào của Ta không bao giờ sờn cũ. Vậy hãy nương náu trong tình kính ái của ngươi đối với Ta, rồi ngươi sẽ gặp Ta trong cõi vinh quang.

15.- HỠI CON CỦA NGÔN NGỮ!
Hãy hướng về Ta và từ bỏ mọi sự ngoài Ta; bởi vì uy quyền của Ta là vĩnh cửu và nơi ngự trị của Ta là bất diệt. Nếu ngươi đi tìm ai khác ngoài Ta, thực ra, nếu ngươi đi tìm vũ trụ trọn đời, sự tìm tòi của ngươi cũng là vô bổ.

16.- HỠI CON CỦA ÁNH SÁNG!
Hãy quên tất cả đi, trừ ra Ta, và hãy cảm thông với tinh thần của Ta. Đó là chỗ thiết yếu trong lệnh truyền của Ta, vậy ngươi hãy tuân tùng.

17.- HỠI CON CỦA LOÀI NGƯỜI!
Hãy hài lòng với Ta, và đừng đi tìm ai khác để giúp ngươi. Vì không ai khác ngoài Ta đủ sức giúp ngươi.

18.- HỠI CON CỦA TINH THẦN!
Đừng đòi hỏi Ta điều gì mà Ta không muốn ngươi có và hãy mãn nguyện với những gì mà Ta đã quyết định cho ngươi, bởi đó là điều lợi ích cho ngươi nếu ngươi hài lòng.

19.- HỠI CON CỦA THỊ KIẾN TUYỆT KỲ!
Ta đã tiếp vào trong mình ngươi hơi thở của Thánh linh Ta, để ngươi trở thành người yêu của Ta. Sao ngươi lại bỏ Ta và đi tìm một người yêu khác?

20.- HỠI CON CỦA TINH THẦN!
Sự đòi hỏi của Ta đối với ngươi thật là lớn lao và không thể bỏ quên được. Ân huệ Ta ban cho ngươi thật là bao la và không thể che lấp được. Tình yêu của Ta đã chọn lòng ngươi làm nơi ngự trị, nó không thể bị giấu kín được. Ánh sáng của Ta chói lọi nơi ngươi và không thể nào lu mờ được.

21.- HỠI CON CỦA LOÀI NGƯỜI!
Ta đã chọn lựa những quả ngon lành nhất đem treo lên cây vinh quang rực rỡ cho ngươi hưởng, tại sao ngươi từ chối và mãn nguyện với những quả kém ngon lành? Vậy hãy trở về với những gì tốt hơn dành cho ngươi nơi cõi tối thượng.

22.- HỠI CON CỦA TINH THẦN!
Ta tạo ra ngươi cao quí, nhưng ngươi đã làm mất phẩm giá của ngươi. Vậy hãy vươn lên đến trình độ mà Ta đã tạo ra ngươi.

23.- HỠI CON CỦA ĐẤNG TỐI THƯỢNG!
Ta thúc giục ngươi tiến về cõi vĩnh cửu, nhưng ngươi lại đi tìm sự hủy hoại. Cái gì đã làm cho ngươi xa lánh điều sở thích của Ta và đi tìm điều sở thích của ngươi?

24.- HỠI CON CỦA LOÀI NGƯỜI!
Đừng vượt quá giới hạn của ngươi, cũng đừng đòi hỏi gì không thích hợp với ngươi. Hãy quỳ lạy trước mặt Thượng Đế của ngươi, Đấng Chúa Tể vĩ đại của quyền uy.

25.- HỠI CON CỦA TINH THẦN!
Đừng cao ngạo trước kẻ bần hàn, bởi vì Ta đang dìu dắt họ tiến bước và đang nhìn ngươi trong tình trạng thấp hèn của ngươi và đời đời sẽ quyền rủa ngươi.

26.- HỠI CON CỦA SINH TỒN!
Làm sao ngươi có thể quên những lỗi lầm của ngươi mà xăm lo đến lỗi lầm của kẻ khác? Kẻ nào hành động như thế sẽ chịu sự trừng phạt của Ta.

27.- HỠI CON CỦA LOÀI NGƯỜI!
Đừng đôi mách những tội lỗi của người khác ngày nào chính ngươi vẫn còn là kẻ phạm tội. Nếu ngươi không tuân lời giới răn này, thì ngươi sẽ bị nguyền rủa và Ta sẽ chứng cho điều đó.

28.- HỠI CON CỦA TINH THẦN!
Hãy biết sự thực này: Kẻ nào khuyên nhủ người đời phải chính trực mà chính mình làm điều bất công độc ác, người đó không phải của Ta, cho dẫu nó mang tên Ta.

29.- HỠI CON CỦA SINH TỒN!
Đừng buộc cho ai điều gì mà ngươi không muốn người ta gán buộc cho ngươi, và đừng huênh hoang điều gì mà ngươi không làm. Đó là chiếu mệnh của Ta, ngươi hãy tuân hành.

30.- HỠI CON CỦA LOÀI NGƯỜI!
Đừng ruồng đuổi kẻ tôi tớ của Ta khi y đến nài xin ngươi điều gì, vì mặt y là mặt của Ta; ngươi hãy khiêm tốn khi đứng trước Ta.

31.- HỠI CON CỦA SINH TỒN!
Mỗi ngày ngươi hãy tự vấn tâm cho đến khi ngươi bị đòi đến nơi phán quyết; vì cái chết chẳng trống chẳng kèn, sẽ đến đột ngột trước ngươi và ngươi sẽ bị buộc cung xưng hết mọi hành động.

32.- HỠI CON CỦA ĐẤNG TỐI THƯỢNG!
Ta đã biến thần chết thành một sứ giả mang tin vui đến cho ngươi, vậy tại sao ngươi buồn rầu? Ta đã khiến ánh sáng rọi áng huy hoàng của nó lên mình ngươi, vậy tại sao ngươi lại che mình tránh ánh sáng?

33.- HỠI CON CỦA TINH THẦN!
Ta đón chào ngươi với những tin vui mừng của ánh sáng: ngươi hãy vui sướng đi! Ta truyền cho ngươi đến nơi triều đường thánh thiện, hãy ở đó để vĩnh viễn sống thanh thản.

34.- HỠI CON CỦA TINH THẦN!
Thánh linh đã mang đến cho ngươi tin mừng về sự hội ngộ, tại sao ngươi lại còn phiền muộn? Tinh thần quyền uy chấp nhận ngươi trong Đạo của Ta, tại sao ngươi lại né tránh? Ánh sáng của thánh nhan Ngài soi đường cho ngươi, tại sao ngươi lạc đường được?

35.- HỠI CON CỦA LOÀI NGƯỜI!
Đừng buồn bã trừ khi ngươi xa Ta. Đừng hớn hở trừ khi ngươi lại gần và trở về với Ta.

36.- HỠI CON CỦA LOÀI NGƯỜI!
Hãy hớn hở trong sự vui mừng của tâm hồn ngươi, để xứng đáng gặp Ta và phản ảnh vẻ đẹp của Ta.

37.- HỠI CON CỦA LOÀI NGƯỜI!
Đừng tự mình cởi bỏ chiếc cẩm bào mỹ lệ của Ta và đừng nhịn phần của ngươi trong dòng nước linh diệu của Ta, bằng không ngươi sẽ khát đời đời.

38.- HỠI CON CỦA SINH TỒN!
Hãy hành động theo hiến chương của Ta vì yêu Ta, và đừng chấp nhận những gì ngươi ham muốn nếu ngươi muốn làm cho Ta vui lòng.

39.- HỠI CON CỦA LOÀI NGƯỜI!
Đừng xem thường chiếu mệnh của Ta nếu ngươi yêu vẻ đẹp của Ta, và đừng quên những lời khuyên răn của Ta, nếu ngươi muốn Ta được vui lòng.

40.- HỠI CON CỦA LOÀI NGƯỜI!
Dù cho ngươi bay suốt không gian bao la và vượt qua bầu trời vô tận, ngươi cũng không bao giờ tìm được yên vui, trừ khi biết tuân tùng chiếu mệnh của Ta và biết khiêm tốn trước mặt Ta.

41.- HỠI CON CỦA LOÀI NGƯỜI!
Hãy làm cho Đạo Ta vẻ vang, để Ta khải thị cho ngươi những huyền nhiệm của sự vĩ đại của Ta và rọi vào ngươi ánh sáng vĩnh cửu.

42.- HỠI CON CỦA LOÀI NGƯỜI!
Hãy khiêm tốn trước Ta, để Ta khoan hồng ngự đến thăm ngươi. Hãy đứng lên phụng sự cho Đạo Ta toàn thắng thì ngay ở quả đất này ngươi sẽ được thắng lợi.

43.- HỠI CON CỦA SINH TỒN!
Hãy xưng danh Ta trên trái đất của Ta để Ta nhớ đến ngươi trên trời của Ta. Rồi mắt Ta và mắt ngươi đều sẽ được an ủi.

44.- HỠI CON CỦA NGAI VÀNG!
Thính giác của ngươi là thính giác của Ta, hãy dùng nó mà nghe. Thị giác của ngươi là thị giác của Ta, hãy dùng nó mà nhìn. Như vậy ngươi sẽ chứng minh nơi tâm hồn sâu kín của ngươi sự thánh thiện cao quí của Ta, và Ta sẽ chứng minh nơi Ta một địa vị cao quí cho ngươi.

45.- HỠI CON CỦA SINH TỒN!
Trên đường đi của Ta, ngươi hãy tìm cái chết của kẻ tử vì đạo, hãy hài lòng vì sự vui thích của Ta và hãy biết ơn về tất cả những gì Ta đã an bài. Có thế ngươi mới được cùng Ta nghỉ ngơi dưới chiếc tàn uy nghi sau tử điện vinh quang.

46.- HỠI CON CỦA LOÀI NGƯỜI!
Hãy cân nhắc và suy gẫm. Điều mong muốn của ngươi là được chết trên giường hay là lấy máu đào của ngươi mà rưới lên cát bụi, làm một kẻ tử vì đạo trên đường đi của Ta, để biểu hiện chiếu mệnh của Ta và phát huy ánh sáng của Ta nơi thiên đường tối thượng? Hãy phán đoán cho đúng đắn, hởi kẻ tôi tớ của Ta!

47.- HỠI CON CỦA LOÀI NGƯỜI!
Nguyện bởi vẻ mỹ lệ của Ta! Nhuộm tóc ngươi với máu mình, đó là điều mà Ta coi trọng đại hơn cả sự tạo lập vũ trụ, hơn cả ánh sáng của hai thế giới nhân thiên. Vậy hãy cố gắng thành tựu điều đó, hỡi kẻ tôi tớ của Ta!

48.- HỠI CON CỦA LOÀI NGƯỜI!
Mỗi việc gì cũng có một biểu hiện. Biểu hiện của tình yêu là kiên khổ dưới chiếu mệnh của Ta và nhẫn nại dưới sự thử thách của Ta.

49.- HỠI CON CỦA LOÀI NGƯỜI!
Người yêu thành khẩn ao ước gặp truân chiên, như kẻ phản nghịch mong muốn được tha thứ và kẻ tội lỗi mong được khoan dung.

50.- HỠI CON CỦA LOÀI NGƯỜI!
Nếu họa kiếp không đến với ngươi trên đường đi của Ta, làm sao ngươi theo dõi nổi những kẻ biết thỏa mãn với sự vui thích của Ta? Nếu ngươi không gặp thử thách khi thành khẩn muốn gặp Ta, thì làm sao vì yêu vẻ đẹp của Ta, ngươi có thể được ánh sáng rọi đến?

51.- HỠI CON CỦA LOÀI NGƯỜI!
Tai họa do Ta là ân huệ của Ta đó; bề ngoài là lửa và hận thù, nhưng bề trong là thực sự ánh sáng và từ bi. Ngươi hãy nhanh chân nhận lấy, để trở thành ánh sáng vĩnh cửu và tinh thần bất tử. Đó là chiếu mệnh của Ta, hãy tuân giữ.

52.- HỠI CON CỦA LOÀI NGƯỜI!
Chớ vui mừng khi giàu sang, đừng đau buồn nếu ngươi lâm cơ cực, vì sang hèn đều sẽ trôi qua và không còn nữa.

53.- HỠI CON CỦA SINH TỒN!
Nếu ngươi gặp cảnh nghèo nàn, chớ lấy làm buồn; bởi thần tài sẽ đến viếng ngươi kịp thời. Chớ sợ rơi vào cơ cực, vì có ngày vinh quang sẽ đến với ngươi.

54.- HỠI CON CỦA SINH TỒN!
Nếu ngươi muốn đặt tâm hồn vào cõi trời vĩnh cửu và bất diệt và vào cuộc sống vạn cổ trường tồn, ngươi hãy từ bỏ cái thế giới hữu hạn phù du này.

55.- HỠI CON CỦA SINH TỒN!
Đừng bận lòng với cõi đời này, vì Ta thử vàng với lửa và thử tôi tớ Ta với vàng.

56.- HỠI CON CỦA LOÀI NGƯỜI!
Ngươi thì quá ham vàng, còn Ta thì muốn ngươi thoát ly nó. Ngươi tưởng có nó là giàu sang và Ta nhận thức sự giàu sang của ngươi trong sự thanh bần. Thực thế! Một bên là kiến thức của Ta và một bên là vọng tưởng của ngươi. Làm sao quan điểm của Ta dung hòa với quan điểm của ngươi được?

57.- HỠI CON CỦA LOÀI NGƯỜI!
Hãy cấp phát tài sản của Ta cho người nghèo của Ta, thì khi lên trời ngươi mới được chia phần trong các nơi dự trữ huy hoàng vô tận và các kho tàng vinh quang bất hoại. Nhưng thực ra! Đem dâng hiến tâm hồn của ngươi, lại còn vinh dự hơn nhiều, nếu ngươi biết nhìn thấy bằng nhãn lực của Ta.

58.- HỠI CON CỦA LOÀI NGƯỜI!
Miếu điện sinh tồn là ngai vàng của Ta; hãy lau dọn cho thanh khiết để Ta ngự đến mà an vị.

59.- HỠI CON CỦA SINH TỒN!
Tâm hồn ngươi là cung điện của Ta; hãy làm cho nó thanh khiết để Ta ngự về. Tinh thần ngươi là nơi Ta khải hiện; hãy tẩy sạch nó cho Ta xuất hiện.

60.- HỠI CON CỦA LOÀI NGƯỜI!
Hãy ôm ấp lấy tâm hồn Ta, cho Ta hiển hiện trên ngươi, xán lạn và huy hoàng.

61.- HỠI CON CỦA LOÀI NGƯỜI!
Hãy lên cõi Trời của Ta, để hưởng cái hân hoan hội ngộ và thưởng thức hương vị vô song của ly rượu vinh quang bất diệt.

62.- HỠI CON CỦA LOÀI NGƯỜI!
Bao ngày dài đã trôi qua trên đời ngươi, khi ngươi mãi bận đuổi theo ảo vọng và tưởng tượng biếng lười của ngươi. Ngươi còn mê man giấc điệp cho đến bao giờ? Hãy tỉnh dậy nào, vì vừng thái dương đã lên cao đến ngọ, và may ra còn rọi vào ngươi ánh sáng diễm lệ.

63.- HỠI CON CỦA LOÀI NGƯỜI!
Ánh sáng đã rọi vào ngươi, từ chân trời diệu viễn của ngọn Linh sơn, và tinh thần linh mẫn đã thổi vào núi Sinai của tâm hồn ngươi. Vậy thì ngươi hãy thoát bỏ tấm màn u ám của những vọng tưởng biếng lười mà bước vào nơi triều ngự của Ta, sửa mình sống cuộc đời vĩnh cửu và xứng đáng hội ngộ cùng Ta. Có thế, thì cái chết sẽ không đến với ngươi, cũng như sự mệt mỏi và sự phiền nhiễu.

64.- HỠI CON CỦA LOÀI NGƯỜI!
Sự vĩnh cửu của Ta là do Ta tạo ra, mà tạo ra cho ngươi. Hãy khoác nó vào như một lễ y quý giá. Sự duy nhất của Ta là tự Ta làm lấy, mà làm cho ngươi; hãy mặc nó vào, để vĩnh viễn biểu dương sự hằng hữu bất tận của Ta.

65.- HỠI CON CỦA LOÀI NGƯỜI!
Sự uy nghi của Ta là món quà Ta ban cho ngươi, và sự vĩ đại của Ta là bằng chứng lòng khoan dung của Ta đối với ngươi. Không ai hiểu được, cũng không ai nói lên được những gì là thích nghi với Ta. Thực ra, Ta đã gìn giữ những điều đó trong kho tàng bí ẩn và giữa những bảo vật của uy quyền Ta, như dấu hiệu tình yêu mến của Ta đối với tôi tớ và lòng bao dung của Ta đối với chúng sinh.

66.- HỠI CON CÁI CỦA TINH HOA TÀNG ẨN THIÊNG LIÊNG!
Các ngươi sẽ bị cản trở không cho yêu Ta, và các tâm hồn sẽ bị nhiễu loạn khi nhắc đến Ta. Bởi lẽ trí tuệ không hiểu Ta được và tâm hồn không thể chứa đựng Ta.

67.- HỠI CON CỦA VẺ ĐẸP!
Nguyện bởi Thánh linh và bởi ân huệ của Ta! Nguyện bởi lượng khoan dung và bởi vẻ đẹp của Ta! Tất cả những gì Ta đã khải thị cho ngươi với ngôn ngữ quyền uy, hoặc đã viết ra cho ngươi với ngòi bút mãnh lực, đều vừa tầm khả năng và sức hiểu biết của ngươi, chứ không phải tùy theo trình độ và giọng nói thanh tao của Ta.

68.- HỠI CON CÁI CỦA LOÀI NGƯỜI!
Các ngươi có biết tại sao Ta tạo sinh các ngươi bằng một thứ bụi duy nhứt? Là để không ai có thể tự cho mình cao quý hơn kẻ khác. Các ngươi hãy luôn luôn suy gẫm trong thâm tâm về nguồn gốc của các ngươi. Bởi Ta đã tạo ra các ngươi do một chất liệu duy nhứt, các ngươi có bổn phận sống như là một tâm hồn, đi cùng nhịp bước, ăn như nhau, ở cùng chung một dải đất, sao cho dấu hiệu sự duy nhất và tinh hoa sự giải thoát được thể hiện từ trong bản thể sâu kín của các ngươi và qua các hành vi và sự nghiệp của các ngươi. Đó là lời khuyên của Ta, hỡi tập đoàn ánh sáng! Hãy lưu tâm đến lời khuyên đó, để được hái quả thiêng liêng của cây vinh quang kỳ diệu.

69.- HỠI CÁC NGƯƠI, CON CÁI CỦA TINH THẦN!
Các ngươi là kho tàng của Ta, vì Ta đã chôn dấu nơi các ngươi những hạt ngọc huyền nhiệm và những chuỗi kim cương tri thức của Ta. Các ngươi hãy giữ gìn những bảo vật đó, đừng cho rơi vào tay của những người lạ đến giữa tôi tớ Ta và của những kẻ vô tín giữa chúng sinh của Ta.

70.- HỠI CON CỦA NGƯỜI ĐỨNG VỮNG TRONG CÕI TỰ THÂN NHỜ THỰC THỂ CỦA MÌNH!
Hãy biết rằng Ta đã ban cho ngươi tất cả hương thơm thiêng liêng, mặc khải cho ngươi Thánh ý của Ta, đã hoàn tất nơi ngươi lòng từ huệ của Ta và muốn cho ngươi những gì Ta muốn cho Ta. Vậy ngươi hãy thỏa mãn với sự hài lòng của Ta và hãy biết ơn Ta.

71.- HỠI CON CỦA LOÀI NGƯỜI!
Hãy ghi trên khoán sắt của tinh thần ngươi, bằng chữ son ánh sáng, tất thảy những gì Ta đã mặc khải cho ngươi. Nếu ngươi không đủ khả năng làm điều đó, thì ngươi hãy chế son bằng tinh hoa của tâm hồn ngươi. Và nếu việc này ngươi cũng không làm được, thì hãy viết bằng chất son đỏ ối được rưới trên đường đi của Ta. Ta cho son ấy là tuyệt diệu hơn mọi sự, bởi quang sắc của nó rực rỡ đời đời.

Nội dung

Phần I. Nguyên tác bằng tiếng Á-rập

Phần II. Nguyên tác bằng tiếng Ba Tư

Tải về sách: Ẩn Ngôn của Đức Baha’u'llah (.doc)