Hình ảnh nhóm thiếu niên

Vài hình ảnh các nhóm thiếu niên trong các thành phố Việt Nam: Tp.HCM, Đà Nẵng, Hà Nội…