Tôn giáo Baha’i Việt Nam tham dự Hội nghị Liên tôn lần thứ năm từ 28 đến 30-10 tại Úc.

Tham dự Hội nghị hàng năm lần thứ 5 này tại Perth, Australia gồm có Quan chức Chính phủ phụ trách về Tôn giáo và chức sắc tôn giáo gồm các nước Úc, Brunei Darussalam, Cambodia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, New Zealand, Papua New Guinea, Philippines, Singapore, Thái lan, Timor-Leste

Đọc thêm