Tin tức

Đền thờ Baha’i tại Colombia đang xây dựng

Tại Norte del Cauca, Đền thờ Baha’i cấp địa phương đang được vươn cao. Khi mỗi ngày trôi qua, hình dạng của Đền thờ trở nên khác biệt hơn, báo hiệu việc sắp hoàn thành phần thượng tầng của Đền thờ cho vùng này.

Đọc thêm

Bài viết về nguyên lý Baha’i

Vai trò của Hội đồng Tinh thần Quốc gia

Việc kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội sẽ do Hội đồng Tinh thần Quốc gia sắp mãn nhiệm đảm trách và quyền quyết định xem ai có đặc ân bầu cử cũng nằm trong tay Hội đồng Tinh thần Quốc gia…

Đọc thêm

Tham gia vào bầu cử

Các Hội đồng Tinh thần Địa phương sẽ được các tín đồ bầu trực tiếp, và mọi tín hữu từ 21 tuổi trở lên, không những không đứng ngoài và có thái độ lãnh đạm, thờ ơ, mà còn coi đó là nhiệm vụ thiêng liêng phải tham gia một

Đọc thêm

Phim và hình ảnh