Chúc mừng Đại hội Đại biểu Baha’i Toàn quốc lần thứ 17 (nhiệm kỳ 2024-2025) diễn ra tại Trung tâm Baha’i Đà Nẵng ngày 21-22/04/2024 thành công tốt đẹp!