Phim: Ẩn Ngôn của Đức Baha’u’llah

Ẩn Ngôn của Đức Baha’u’llah được xếp vào hàng quán tuyệt trong các thư phẩm về luân lý và sách được mô tả như thứ men tinh thần, đem rắc vào thế giới, để thúc đẩy nhân loại cải hướng suy tư, nuôi dưỡng linh hồn và chính thiện phẩm hạnh.

Dưới đây là một đoạn dựng phim có phần đọc Ẩn Ngôn của Đức Baha’u’llah bằng âm nhạc. Mong rằng bạn sẽ thấy nó đầy cảm hứng và nâng cao tinh thần.


Đã đăng

trong chuyên mục

,

Thẻ:

Bài viết liên quan