Đời sống tinh thần

Mặc Khải của Đức Baha’u’llah khẳng định rằng mục đích sống của chúng ta là nhận biết Thượng Đế và đạt được sự hiện diện của Ngài. Bản chất thực sự của chúng ta là linh hồn duy lý, có ý chí tự do và sức mạnh của sự hiểu biết giúp chúng ta có thể liên tục cải thiện bản thân và xã hội. Bước đi trên con đường phụng sự để tiến tới Thượng Đế và nhân loại mang lại ý nghĩa cho cuộc sống và chuẩn bị cho khoảng khắc của đời mình lúc mà linh hồn rời khỏi thể xác và tiếp tục cuộc hành trình vô hạn của nó tiến đến Đáng Sáng Tạo.

Tâm hồn con người

Mỗi người đều sở hữu một linh hồn thuần lý, bất diệt, nó trải qua thế giới này trong một thời gian ngắn và tiếp tục đời đời hướng về Thượng Đế. Mục đích cuộc đời chúng ta là đạt tiến bộ tâm linh bằng việc phụng sự đồng loại. Khi làm thế, chúng ta đạt được những phẩm chất thiêng liêng chúng ta sẽ cần trong đời sống sau.

Sự hiến dâng

Những hành động hiến dâng như cầu nguyện, suy tưởng, giữ trai giới, hành hương, và phụng sự người khác là những hành động vốn có gắn liền với đời sống tôn giáo. Thông qua đó, các cá nhân và cộng đồng có thể liên tục củng cố sợi dây liên kết độc đáo tồn tại giữa Thượng Đế và nhân loại. Cầu nguyện và suy tưởng là điều thiết yếu cho việc nuôi dưỡng và phát trưởng tâm linh của chúng ta. Làm việc có thể được xem như là một hành động thờ phượng khi nó được thực hiện trong tinh thần phụng sự.

Một đời sống hào phóng

Cũng giống như mục đích của ngọn nến là mang lại ánh sáng, linh hồn con người được tạo sinh để cho đi một cách hào phóng. Chúng ta cần đạt thành mục đích cao cả của đời sống phụng sự, trong đó cần sự khiêm tốn và dứt bỏ, chúng ta cho đi thời gian, năng lượng, kiến thức và nguồn lực tài chính của chúng ta.

Phẩm chất và hạnh kiểm

Trong thế giới này, việc nuôi dưỡng những đặc tính tâm linh phải gắn liền với việc không ngừng hoàn thiện hành vi ứng xử để mọi hành động của chúng ta đều phản ánh phẩm chất cao quý và liêm chính vốn có trong mỗi con người. Những đặc tính tâm linh đó không thể được thụ đắc nếu như các người chỉ tập trung vào cái tôi của mình, những đặc tính đó chỉ có thể được bồi đắp trong tinh thần phụng sự kẻ khác. Đức Bahá’u’lláh đã dạy rằng chúng ta phải để cho tư tưởng của mình gắn chặt vào điều gì « thánh hóa tấm lòng và linh hồn của loài người ». Ngài cũng nói thêm rằng « Cách tốt nhất để đạt được điều này là dựa vào những việc làm thánh thiện và tinh khiết, duy trì đời sống đức hạnh và hành vi thiện hảo ».