Cộng đồng Tôn giáo Baha’i Việt Nam

Trong hơn 170 năm qua, cộng đồng tôn giáo Baha’i khắp thế giới đã nỗ lực làm việc nhằm xoá đi các rào cản về thành kiến giữa các dân tộc, cộng tác cùng các nhóm có chung mục đích để xây dựng một khuôn mẫu xã hội toàn cầu.

Đức Baha’u’llah dạy rằng chỉ có một Thượng Đế duy nhất, biểu hiện liên tục ý chí của Ngài đến với nhân loại qua các Đấng Sứ giả của Ngài như Đức Moses, Đức Krishna, Đức Phật, Đức Zoroaster, Đức Chúa, Đức Muhammad nhằm thăng tiến nền văn minh không ngừng cho nhân loại. Đức Baha’u’llah là Đấng Sứ giả của Thượng Đế trong thời đại này, Ngài đã mặc khải các giáo lý phù hợp với sự phát triển của thế giới hiện đại.

Hoạt động Baha’i

LÀM THẾ NÀO ĐỂ ĐÁP LẠI TIẾNG GỌI CỦA ĐỨC BAHA’U’LLAH?

Hoạt động dành cho thiếu nhithanh thiếu niêngia đình và cộng đồng • Làm thế nào chúng ta đóng góp vào cộng đồng xã hội

Tôn giáo Baha’i

CỘNG ĐỒNG TÔN GIÁO BAHA’I LÀ GÌ?

Hãy duyệt qua những tin tức về hoạt động của cộng đồng tôn giáo Baha’i.

Tin tức và sự kiện

 • Đánh giá năm 2020: Ứng phó với đại dịch
  Trung tâm Tin tức Baha’i Thế giới nhìn lại một năm qua, không giống năm nào trước đây, cung cấp một cái nhìn tổng quát về những câu chuyện về sự phát triển trong cộng đồng Baha’i toàn cầu đã củng cố khả năng phục hồi và mang lại hy vọng trong thời điểm rất […]
 • Xây dựng cầu nối: Đại học Parent về bình đẳng chủng tộc ở Mỹ
  SAVANNAH, Hoa Kỳ—Đại học Parent, một tổ chức cảm hứng Baha’i ở Hoa Kỳ, rút ra kinh nghiệm hàng thập kỷ về việc thúc đẩy bình đẳng chủng tộc ở Savannah, Georgia, để thúc đẩy sự đoàn kết xã hội rộng lớn hơn vào thời điểm ý thức tăng cao về thành kiến chủng tộc […]
 • Phim: Ánh Bình Minh
  Phim “Ánh Bình Minh” được làm nhân kỷ niệm 200 năm Giáng sinh Đức Bab – Đấng tiền phong của Tôn giáo Baha’i, Ngài loan báo và dọn đường cho sự xuất hiện của Đức Baha’u’llah.

Bài viết về nguyên lý Baha’i

 • Những ngày Baha’i quan trọng năm 178 (2021–2022)
  NIÊN LỊCH BAHA’I 177 (2020-2021) Ngày Baha’i Ngày Dương lịch Các Lễ 19 Ngày: Baha (Huy hoàng) 1 Baha 20/03/2021 Jalal (Vinh quang) 1 Jala 08/04/2021 Jamal (Mỹ lệ) 1 Jamal 27/04/2021 ‘Azamat (Vĩ đại) 1 ‘Azamat 16/05/2021 Nur (Ánh sáng) 1 Nur 04/06/2021 Rahmat (Từ bi) 1 Rahmat 23/06/2021 Kalimat (Thánh ngôn) 1 Kalimat […]
 • Những ngày Baha’i quan trọng năm 177 (2020–2021)
  Niên lịch Baha’i (tức lịch Badi) do Đức Bab sáng lập trong Kinh Kitab-i-Asma, và được Đức Baha’u’llah chuẩn nhận, tính từ năm 1844.
 • Phim: Ánh Bình Minh
  Phim “Ánh Bình Minh” được làm nhân kỷ niệm 200 năm Giáng sinh Đức Bab – Đấng tiền phong của Tôn giáo Baha’i, Ngài loan báo và dọn đường cho sự xuất hiện của Đức Baha’u’llah.

Đây là Chánh Đạo bất biến của Thượng Đế, trường tồn trong quá khứ, trường tồn trong tương lai.

Đức Baha’u’llah