Bài viết về nguyên lý Baha’i

 • Những ngày Baha’i quan trọng năm 179 (2022–2023)
  NIÊN LỊCH BAHA’I 179 (2022-2023) Ngày Baha’iNgày Dương lịchCác Lễ 19 Ngày:Baha (Huy hoàng)1 Baha21/03/2022Jalal (Vinh quang)1 Jala09/04/2022Jamal (Mỹ lệ)1 Jamal28/04/2022‘Azamat (Vĩ đại)1 ‘Azamat17/05/2022Nur (Ánh sáng)1 Nur05/06/2022Rahmat (Từ bi)1 Rahmat24/06/2022Kalimat (Thánh ngôn)1 Kalimat13/07/2022Kamal (Hoàn hảo)1 Kamal1/08/2022Asma’ (Thánh danh)1 Asma’20/08/2022‘Izzat (Sức mạnh)1 ‘Izzat08/09/2022Mashiyyat (Ý chí)1 Mashiyyat27/09/2022‘Ilm (Tri thức)1 ‘Ilm16/10/2022Qudrat (Uy quyền)1 Qudat04/11/2022Qawl (Văn từ)1 Qawl25/11/2022Masa’il (Vấn […]
 • Những ngày Baha’i quan trọng năm 178 (2021–2022)
  Niên lịch Baha’i (tức lịch Badi) do Đức Bab sáng lập trong Kinh Kitab-i-Asma, và được Đức Baha’u’llah chuẩn nhận, tính từ năm 1844.
 • Những ngày Baha’i quan trọng năm 177 (2020–2021)
  Niên lịch Baha’i (tức lịch Badi) do Đức Bab sáng lập trong Kinh Kitab-i-Asma, và được Đức Baha’u’llah chuẩn nhận, tính từ năm 1844.
 • Phim: Ánh Bình Minh
  Phim “Ánh Bình Minh” được làm nhân kỷ niệm 200 năm Giáng sinh Đức Bab – Đấng tiền phong của Tôn giáo Baha’i, Ngài loan báo và dọn đường cho sự xuất hiện của Đức Baha’u’llah.
 • Những ngày Baha’i quan trọng năm 176 (2019–2020)
  Niên lịch Baha’i (tức lịch Badi) do Đức Bab sáng lập trong Kinh Kitab-i-Asma, và được Đức Baha’u’llah chuẩn nhận, tính từ năm 1844.