Cộng Đồng Baha’i Hà Nội

Đời sống cộng đồng

Hà Nội là một thành phố với một cộng đồng Baha’i còn non trẻ có số lượng thanh niên đang ngày một gia tăng. Hà Nội hiện tại có 2 Hội Đồng Tinh Thần Địa Phương đó là Hội Đồng Lê Đại Hành và Hội Đồng Hữu Bằng.

Trong thời gian qua các hoạt động xây dựng cộng đồng dành cho tất cả mọi người như lớp thiếu nhi, nhóm thiếu niên, nhóm cầu nguyện và nhóm học tập do cộng đồng Baha’i tổ chức, được thực hiện bởi mọi thành phần dân chúng và tập trung ở một số khu láng giềng, làng xã.

Các cuộc hội thảo được tổ chức bởi Ban Tôn giáo Chính phủ cũng có sự góp mặt của đại diện cộng đồng cùng tham gia nghị đàm với các tôn giáo bạn trong những năm trở lại đây.

Liên hệ

Nếu bạn muốn tìm hiểu rõ hơn về Cộng Đồng Baha’i Hà Nội hoặc muốn cùng tham gia vào các hoạt động xây dựng cộng đồng, hãy liên hệ với chúng tôi tại: hanoi@bahai.org.vn

Tin tức và sự kiện tại Hà Nội