Tin Đại hội Baha’i Quốc tế lần thứ 13: Đại diện từ 176 quốc gia bỏ phiếu bầu ra Tòa Công lý Quốc tế

Khoảng 1.250 đại biểu đại diện cho 176 quốc gia trên thế giới tập hợp trong một cuộc họp quan trọng để bầu ra Tòa Công lý Quốc tế.

TRUNG TÂM BAHÁ’Í THẾ GIỚI — Sau nhiều ngày chuẩn bị tâm linh qua việc viếng thăm các địa điểm Baha’i Thiêng liêng, khoảng 1.250 đại biểu đại diện cho 176 quốc gia trên thế giới đã tập hợp hôm nay trong một cuộc tụ họp quan trọng để bỏ phiếu một cách trang nghiêm cho cuộc bầu cử Tòa Công lý Quốc tế. Tổng số phiếu bầu, bao gồm cả phiếu bầu vắng mặt, đã vượt qua con số 1590.

Trong bài phát biểu khai mạc của mình, Holly Woodard, Thành viên của Trung tâm Truyền giáo Quốc tế, người chủ tọa sự kiện, đã nhấn mạnh tầm quan trọng của cuộc họp mặt này, nó đánh dấu “số lượng Hội đồng hiện diện cao nhất từng có và là cuộc tụ họp đông đảo nhất của những người tham dự tại một Đại hội Quốc tế.” Tiến sĩ Woodard chỉ ra sự phát triển của cộng đồng Baha’i toàn cầu trong nhiều thập kỷ kể từ thời điểm “288 thành viên của 51 Hội đồng Tinh thần Quốc gia và Khu vực tập trung tại sảnh chính của Nhà Đức ‘Abdu’l-Bahá ở Haifa” cho cuộc bầu cử đầu tiên của Tòa Công lý Quốc tế vào năm 1963.

Khi bắt đầu Đại hội, những tín đồ Baha’i ở Iran, những người trong nhiều thập kỷ đã bị ngăn cản thành lập các cơ cấu Baha’i qua đó bầu ra các đại diện, đã được những người tham dự tưởng nhớ, và sự vắng mặt của họ được đánh dấu một cách sâu sắc bởi một sự trưng bày đẹp đẽ của 95 hoa hồng đỏ.

Hội đồng tinh thần tôn giáo Bahá’í Việt Nam
Những đại biểu của Hội đồng tinh thần tôn giáo Bahá’í Việt Nam chuẩn bị bỏ phiếu.

Việc bỏ phiếu sáng nay là đỉnh cao của quá trình bầu cử toàn cầu mà mọi tín đồ Bahá’í trưởng thành đều có thể tham gia. Các cuộc bầu cử Bahá’í đặc biệt vì không có đề cử và vận động tranh cử. Các đại biểu tham dự Đại hội Quốc tế, bao gồm thành viên của tất cả các Hội đồng Baha’i Quốc gia, bầu bằng lá phiếu kín cho chín cá nhân mà họ tin là phù hợp nhất để trở thành thành viên của Tòa Công lý.

Nhiệm vụ của Tòa Công lý Quốc tế, được Đức Baha’u’llah ấn định trong Kinh Luật của Ngài, là tác động tích cực đến phúc lợi của nhân loại, thúc đẩy giáo dục, hòa bình và thịnh vượng toàn cầu, cũng như bảo vệ danh dự loài người, trong số nhiều trách nhiệm khác.

Tòa Công lý duy trì sự thống nhất của cộng đồng Baha’i trên toàn thế giới, hướng dẫn cộng đồng này phát triển năng lực của mình để tham gia xây dựng một nền văn minh toàn cầu thịnh vượng và biến tầm nhìn của Đức Baha’u’llah về hòa bình thế giới thành hiện thực.

Cuối ngày, hơn 2.000 người—các đại biểu, Cố vấn và những người tham gia khác đại diện cho một bộ phận nhân loại—đã tổ chức Lễ hội Riḍván. Lễ hội này kỷ niệm 160 năm ngày Đức Baha’u’llah tuyên bố Ngài là Đấng Sứ giả của Thượng Đế, khi Ngài công bố những nguyên tắc tâm linh thiết yếu làm trọng tâm giáo lý của Ngài—báo hiệu một giai đoạn mới trong quá trình tiến hóa đời sống của nhân loại.

Bài dịch từ link https://news.bahai.org/story/1658/