Đức Bab và Đức Baha’u’llah

Hai Đấng Biểu Hiện song hành

Mỗi khi một Đấng Biểu Hiện của Thượng Đế giáng thế sẽ làm xuất hiện một nguồn cảm hứng tràn đầy trong việc thức tỉnh và thúc đẩy tiến bộ nhân loại. Một Đấng mang hình hài phàm trần nhận lãnh vai trò là ngôi lời của Thượng Đế trên thế gian. Chúng ta có thể liên tưởng đến Đức Moses hiện diện trước Bụi cây bừng cháy, Đức Phật tiến đến cõi niết bàng dưới tán cây Bồ Đề, Thánh linh giáng xuống Đức Chúa trong hình hài chim bồ câu, hoặc thiên sứ Gabriel khải hiện trước Đức Mohamed.

Trong Ngày này, hai Đấng Sứ Giả thiên thượng đã được Thượng đế chọn để mang thông điệp của Ngài đến nhân loại đó là Đức Bab và Đức Baha’u’llah. Đức Bab là Đấng tiền phong của Tôn giáo Baha’i, Ngài loan báo và dọn đường cho sự xuất hiện của Đức Baha’u’llah. Đức Baha’u’llah là Đấng Hứa hẹn được tiên báo bởi các Đấng Sứ giả thiên thượng trong quá khứ, Ngài đến để dẫn dắt nhân loại tiến đến một kỷ nguyên mới của sự thống nhất, công bằng và hoà bình.

Đức Bab

Thánh lăng Đức Bab.

Vào thế kỷ 19 – một trong những giai đoạn đầy biến động của lịch sử thế giới- một thương gia trẻ đã công bố rằng Ngài là Đấng mang sứ điệp được ấn định để biến cải đời sống nhân loại. Vào thời điểm lúc đất nước của Ngài, Iran, đang trải qua sự suy đồi đạo đức trên diện rộng, sứ điệp của Ngài đã khơi dậy lòng sôi sục và hy vọng trong mọi tầng lớp, nhanh chóng thu hút hàng ngàn tín đồ. Ngài có danh là “Bab”, tượng trưng cho “Cái Cửa” theo tiếng Ả rập.

Với lời kêu gọi của Ngài cho việc phục hồi tính hạnh và tâm linh, và sự tập trung của Ngài cho việc cải thiện vị thế của phụ nữ và số đông dân nghèo, phương thuốc của Đức Bab cho việc tâm linh hoá có tính cách mạng vĩ đại. Vào cùng thời điểm, Ngài sáng lập nên một tôn giáo độc lập đặc trưng riêng của chính Ngài, khơi nguồn cảm hứng cho tín đồ của Ngài giúp biến đổi đời sống của họ và hiến dâng những hành động chứa đựng khí phách anh hùng lớn lao.

Đức Bab khẳng định rằng nhân loại đứng trước ngưỡng cửa của một kỷ nguyên mới. Sứ mệnh của Ngài, chỉ diễn ra chóng vánh trong 6 năm, là để chuẩn bị dọn đường cho sự giáng thế của Đấng Biểu Hiện của Thượng Đế, Đấng mà sẽ thiết lập một thời đại hoà bình và công bằng được hứa hẹn trong tất cả các tôn giáo lớn của thế giới: Đức Baha’u’llah.

Đức Baha’u’llah

Thánh lăng Đức Baha’u’llah.

Không lâu sau khi Đức Bab công bố sự giáng thế của Ngài, Thượng Đế đã hiệu triệu Đức Baha’u’llah—nghĩa là “Vinh quang của Thượng Đế—để chuyển tải đến nhân loại một Mặc Khải mới. Suốt bốn thập kỉ, hàng nghìn thư tín, sách và Thánh thư tuôn đổ từ ngòi bút của Ngài. Trong các Thánh thư của Ngài, Ngài vạch ra khung sườn cho sự phát triển của nền văn minh toàn cầu bao gồm cả khía cạnh tâm linh lẫn vật chất của đời sống con người.

Ta không hề tìm kiếm quyền lãnh đạo thuộc về thế gian. Mục đích duy nhất của Ta là đem đến cho loài người điều mà Thượng Đế dạy Ta phải chuyển giao…

Đức Baha’u’llah

Đức Baha’u’llah đã hứng chịu 40 năm tù giam, tra tấn và lưu đày vì là Đấng mang sứ điệp mới nhất của Thượng Đế cho nhân loại. Ngày nay, Cuộc đời và sứ mệnh của Ngài đang trở nên được biết tới rộng rãi trên khắp địa cầu. Hàng triệu người đang học hỏi để ứng dụng các giáo huấn của Ngài vào đời sống cá nhân và tập thể để làm thế giới tốt đẹp hơn.

Tất cả các dân tộc trên thế giới đang mong đợi hai Đấng Biểu hiện, phải đến cùng một lúc; mọi người chờ đợi sự ứng nghiệm của lời hứa này.