Những ngày Baha’i quan trọng năm 181 (2024–2025)

NIÊN LỊCH BAHA’I 181 (2024-2025)

Ngày Baha’iNgày Dương lịch
Các Lễ 19 Ngày:
Baha (Huy hoàng)1 Baha20/03/2024
Jalal (Vinh quang)1 Jala08/04/2024
Jamal (Mỹ lệ)1 Jamal27/04/2024
‘Azamat (Vĩ đại)1 ‘Azamat16/05/2024
Nur (Ánh sáng)1 Nur04/06/2024
Rahmat (Từ bi)1 Rahmat23/06/2024
Kalimat (Thánh ngôn)1 Kalimat12/07/2024
Kamal (Hoàn hảo)1 Kamal31/07/2024
Asma’ (Thánh danh)1 Asma’19/08/2024
‘Izzat (Sức mạnh)1 ‘Izzat07/09/2024
Mashiyyat (Ý chí)1 Mashiyyat26/09/2024
‘Ilm (Tri thức)1 ‘Ilm15/10/2024
Qudrat (Uy quyền)1 Qudat03/11/2024
Qawl (Văn từ)1 Qawl22/11/2024
Masa’il (Vấn từ)1 Masa’il11/12/2024
Sharaf (Danh dự)1 Sharaf30/12/2024
Sultan (Tối thượng)1 Sultan18/01/2025
Mulk (Ngự trị)
Dư nhật
1 Mulk
Ayyam-i-Ha
06/02/2025
25-28/02/2025
‘Ala’ (Cao cả)1 ‘Ala’01/03/2025
 Ngày Baha’iNgày Dương lịch
Các Thánh Lễ:
Naw-Ruz (Tết Baha’i) *1 Baha20/03/2024
Ngày thứ nhất Thánh Lễ Ridvan *13 Jalal20/04/2024
Ngày thứ chín Thánh Lễ Ridvan *2 Jamal28/04/2024
Ngày thứ mười hai Th. Lễ Ridvan *5 Jamal01/05/2024
Tuyên ngôn của Đức Bab *8 ‘Azamat23/05/2024
Thăng thiên của Đức Baha’u’llah *13 ‘Azamat28/05/2024
Tử đạo của Đức Bab *17 Rahmat09/07/2024
Giáng sinh song hành Đức Bab và Đức Baha’u’llah *19 ‘Ilm02/11/2024
Giáng sinh song hành Đức Bab và Đức Baha’u’llah *1 Qudrat03/11/2024
Ngày Giao ước4 Qawl25/11/2024
Thăng thiên Đức Abdul-Baha6 Qawl27/11/2024
 Ngày Baha’iNgày Dương lịch
Những ngày kỷ niệm khác:  
Dư nhật (Ayyam-i-Ha)1–4 Ayyam-i-HaTừ 25 đến 28/02/2025
Tháng Trai giới1 – 19 ‘Ala’Từ 01 đến 19/03/2025

GHI CHÚ

Ngày Baha’i kết thúc và một ngày mới bắt đầu vào lúc mặt trời lặn. Vì thế ngày của Lễ 19 Ngày và của các Thánh Lễ được cử hành bắt đầu lúc mặt trời lặn của ngày trước ngày Dương lịch nói trên. Vào năm 181 niên lịch Baha’i (2024-2025) Naw-Ruz (Tết Baha’i) sẽ rơi vào ngày 20/03/2024.

* Người Baha’i được nghỉ làm việc trong những ngày Thánh Lễ lớn như Lễ Tử đạo của Đức Bab, Lễ Thăng thiên của Đức Baha’u’llah, Lễ Naw-Ruz… Chỉ nhân dịp Ngày Giao ước và Lễ Thăng thiên của Đức Abdul-Baha là công việc không bị đình chỉ.

NGUỒN GỐC NIÊN LỊCH BAHA’I

Niên lịch Baha’i (tức lịch Badi) do Đức Bab sáng lập trong Kinh Kitab-i-Asma, và được Đức Baha’u’llah chuẩn nhận, tính từ năm 1844. Mỗi năm có 19 tháng và mỗi tháng có 19 ngày và ngoài ra còn có những ngày dư gọi là Dư nhật để điều chỉnh lịch theo năm mặt trời. Đức Baha’u’llah đã xác định những ngày này gọi là Ayyam-i-Ha và quy định cho những ngày này được đặt ngay trước tháng Ala là tháng Trai giới.

Thông điệp ngày 10/7/2014 của Tòa Công lý Quốc tế đã nói: “Việc chấp nhận một niên lịch mới cho mỗi kỳ phân phát là dấu hiệu uy quyền của Mặc khải Thiêng liêng để định hướng lại quan niệm của con người về thực tại tâm linh, xã hội và vật chất.”


Đã đăng

trong chuyên mục

Thẻ:

Bài viết liên quan