Cộng Đồng Baha’i Thành Phố Hồ Chí Minh

Đời sống cộng đồng

Cộng đồng Baha’i Thành phố Hồ Chí Minh được hình thành từ giữa những năm 1950. Hiện tại Tp.HCM có 6 Hội Đồng Tinh Thần Địa Phương ở Thảo Điền, Nguyễn Thông, Ba Đình, Sư Vạn Hạnh, Phú Thạnh và Ông Ích Khiêm. Đây cũng là nơi đặt trụ sở văn phòng Baha’i Việt Nam.

Trong thời gian qua các hoạt động xây dựng cộng đồng dành cho tất cả mọi người như lớp thiếu nhi, nhóm thiếu niên, nhóm cầu nguyện và nhóm học tập do cộng đồng Baha’i tổ chức, được thực hiện bởi mọi thành phần dân chúng và tập trung ở một số khu láng giềng. Ngoài ra Cộng đồng cũng thường xuyên tham dự vào rất nhiều buổi hội thảo, hội đàm liên quan đến các vấn đề tôn giáo và xã hội do cơ quan nhà nước hoặc các tôn giáo bạn tổ chức.

Liên hệ

Nếu bạn muốn tìm hiểu biết rõ hơn về Cộng đồng Baha’i Thành phố Hồ Chí Minh hoặc muốn cùng tham gia trong các hoạt động của Cộng đồng Baha’i Tp.HCM, hãy liên hệ với: tphcm@bahai.org.vn

Tin tức và sự kiện tại Tp. HCM