Tôn giáo Baha’i

Tôn giáo Baha’i là một tôn giáo độc lập trên thế giới, có nguồn gốc thiêng liêng, phát xuất từ Ba Tư (Iran) lan rộng khắp toàn cầu, đứng hàng thứ 2 sau Thiên chúa giáo. Hiện tôn giáo Baha’i thiết lập tại 235 quốc gia, lãnh thổ, với trên 6.000.000 tín đồ thuộc hơn 2.100 sắc dân, chủng tộc và các nhóm bộ lạc.

Trong hơn 175 năm qua, cộng đồng Baha’i khắp thế giới đã nỗ lực làm việc nhằm xoá đi các rào cản về thành kiến giữa các dân tộc, cộng tác cùng các nhóm có chung mục đích để xây dựng một khuôn mẫu xã hội toàn cầu. Đức Baha’u’llah, Đấng Giáo Tổ của tôn giáo Baha’i từ khi lập đạo đã dạy: “Trái đất là một quốc gia, nhân loại là công dân của quốc gia đó.”

Đức Baha’u’llah dạy rằng chỉ có một Thượng Đế duy nhất, biểu hiện liên tục ý chí của Ngài đến với nhân loại qua các Đấng Sứ giả của Ngài như Đức Moses, Đức Krishna, Đức Phật, Đức Zoroaster, Đức Chúa, Đức Muhammad nhằm thăng tiến nền văn minh không ngừng cho nhân loại. Đức Baha’u’llah là Đấng Sứ giả của Thượng Đế trong thời đại này, Ngài đã mặc khải các giáo lý phù hợp với sự phát triển của thế giới hiện đại.