Cộng Đồng Baha’i Đà Nẵng

Đời sống cộng đồng

Cộng đồng Baha’i Đà Nẵng được hình thành từ giữa những năm 1950. Hiện tại Đà Nẵng có 3 Hội Đồng Tinh Thần Địa Phương ở Hải Châu, Sơn Trà và Liên Chiểu.

Những năm qua các hoạt động xây dựng cộng đồng diễn ra ở các khu láng giềng, được thực hiện bởi mọi thành phần dân chúng như lớp thiếu nhi, nhóm học tập, đặc biệt là nhóm cầu nguyện và nhóm thiếu niên do cộng đồng Baha’i tổ chức thu hút nhiều người tham dự.

Đời sống tinh thần của Cộng đồng Baha’i Đà Nẵng còn nổi bật với văn hoá thăm viếng, những hoạt động văn nghệ quần chúng kết hợp với việc cầu nguyện. Cộng đồng cũng tham dự vào các buổi liên hoan văn nghệ các Tôn giáo do Mặt trận Tổ quốc tại Đà Nẵng tổ chức trong những năm trở lại đây.

Liên hệ

Nếu bạn muốn tìm hiểu rõ hơn về Cộng Đồng Baha’i Đà Nẵng hoặc muốn cùng tham gia vào các hoạt động xây dựng cộng đồng, hãy liên hệ với chúng tôi tại: danang@bahai.org.vn

Tin tức và sự kiện tại Đà Nẵng