Categories
Trong nước

Những tín đồ Miền bắc thảo luận về phát triển cộng đồng

Chúng tôi với khoảng hơn 25 người cùng nhau chia nhóm thảo luận, học tập và lên kế hoạch – Đó là những gì diễn ra 3 ngày, từ 19 – 21/8/2011 tại khách sạn Vietstop, Hà Nội. Lần đầu tiên sau 19 năm (1992) – kể từ ngày hạt giống Baha’i được ươm mầm […]