Đóng góp vào cộng đồng xã hội

Cộng Đồng Baha’i Việt Nam có nhiều sinh hoạt phong phú và hữu ích để đóng góp tích cực vào công cuộc phát triển chung của cộng đồng xã hội.

Các hoạt động này luôn mở rộng chào đón sự góp sức của tất cả mọi người trong cộng đồng, không phân biệt đức tin hay tôn giáo. Chúng tôi luôn tập trung công sức và nguồn lực vào các chương trình giáo dục và phát triển xã hội lâu dài, như:

  • tham gia hội ý cùng Ban Tôn Giáo Chính Phủ và các tôn giáo bạn về khả năng góp phần vào các chương trình phát triển xã hội và hoạt động nhân đạo từ thiện.
  • tổ chức công tác hoạt động nhân đạo từ thiện, hàng năm đặc biệt vào dịp Lễ Ayyam-i-Ha (Ngày của Thượng Đế) từ ngày 25 đến hết tháng 2 dương lịch.
  • tổ chức rộng khắp tại tất cả các địa phương nơi có tín đồ Baha’i bốn hoạt động cốt lõi, tạo môi trường học tập, sinh hoạt và giáo dục đức tính tâm linh lành mạnh và hướng thiện cho tất cả các thành phần trong cộng đồng xã hội, không phân biệt tín ngưỡng, tôn giáo. Trong đó có một số hoạt động cốt lõi như: các nhóm học tập, các buổi cầu nguyện, lớp giáo dục đạo đức dành cho thiếu nhi và các nhóm thiếu niên.
  • mở rộng chương trình hoạt động, tạo môi trường sinh hoạt lành mạnh cho thanh niên. Chúng tôi có chương trình đào tạo về kiến thức và kỹ năng dành cho những thanh niên muốn tham gia hướng dẫn và hổ trợ hoạt động cộng đồng để trở thành “Hướng dẫn viên” cho các lớp thiếu nhi hoặc “Hoạt náo Viên” cho các Nhóm thiếu niên.