Hoạt động dành cho thanh thiếu niên

Trên khắp thế giới, thanh thiếu niên đang học cách đóng góp vào sự tiến bộ của xã hội.

“Mọi thế hệ.. đều được có cơ hội để đóng góp vào sự phát triển của xã hội, vào một giai đoạn đặc biệt trong đời họ. Đối với thế hệ thanh thiếu niên hiện nay, đây là thời khắc của các bạn! Đây là lúc các bạn suy nghĩ, cam kết và rèn luyện bản thân cho cuộc sống phụng sự mà từ đó ơn phước sẽ tuôn đổ dồi dào.”

Trích thư gửi thanh niên của Toà Công lý Quốc tế, cơ cấu quốc tế tối cao của Tôn Giáo Baha’i.

Thông qua các hoạt động được hướng dẫn và khỏi xướng bởi cộng đồng Baha’i, thanh niên thường xuyên ngồi lại với nhau để khám phá các chủ đề và các câu hỏi của lứa tuổi thanh niên, để xây dựng ý thức trách nhiệm đối với việc góp sức xây dựng cộng đồng, và hiểu tầm quan trọng của cuộc sống phụng sự.

Với nhiệt huyết tuổi trẻ và quyết tâm cao, thanh niên đã quy tụ và tham gia các hoạt động xây dựng kỷ năng phụng sự và phát triển tri thức, đức tính và lòng nhân ái trong các đối đầu với các tệ nạn và thách thức của xã hội.

Thiếu niên

Để đáp ứng nhu cầu của thanh thiếu niên trong nước, và cũng như trên toàn thế giới, cộng đồng Baha’i có chương trình Gia tăng năng lực tâm linh cho thiếu niên. Chương trình này nhằm xây dựng năng lực cho thiếu niên, khả năng lý luận căn bản đạo đức, hướng nguồn năng lượng dồi dào của các bạn độ tuổi thiếu niên, vào các dự án phụng sự các cộng đồng của các bạn như gia đình, trường học, khu phố.

Thanh niên

Để làm được chương trình này, chúng tôi cần sự góp sức của các bạn thanh niên tình nguyện. Các bạn chính là những anh chị huấn luyện viên, hoạt náo viên, người bạn cũng là người dẫn dắt cho các em thiếu niên trong chương trình. Chúng tôi có trợ giúp đào tạo, có giáo trình, có phương pháp hướng dẫn, để chào đón các bạn thanh niên cùng tham gia với chúng tôi trong lĩnh vực này.

“Không nghi ngờ gì nữa, bạn có sẳn năng lực để đóng góp đáng kể vào việc tạo nên cộng động trong thế kỷ sắp đến: thanh niên có thể làm thay đổi cả thế giới.”

Trích lời Toà Công Lý Quốc Tế.