Hoạt động dành cho thiếu nhi

Phát triển các phẩm chất đạo đức cho con em chúng ta là điều quan trọng nền tảng, không chỉ để giúp các em có tương lai tốt đẹp mà còn góp phần vào sự phát triển của toàn xã hội.

Bố mẹ khắp nơi đều mong muốn có được sự hỗ trợ để giáo dục đạo đức tốt cho các em để làm nền tảng cho các đức tính và các quyết định tốt cho tương lai của các em.

Giáo dục tâm linh và đạo đức

Cung cấp giáo dục tâm linh và đạo đức cho trẻ em luôn là một phần cốt lõi trong văn hoá của cộng đồng Baha’i. Trong các khu phố có người Baha’i và bạn bè của họ sinh sống, luôn có các lớp học đạo đức cho thiếu nhi để nuôi dưỡng những trái tim và những khối óc non trẻ, để bổ sung vào giáo dục trí tuệ khoa học mà các bé nhận được ở trường.

Dành cho mọi đứa trẻ

Các bài học ngắn và vui, phù hợp với lứa tuổi, có các hoạt động xây dựng kỷ năng kết bạn, kỷ năng giao tiếp, giúp các em hình dung những khái niệm và cách áp dụng thực tế của tình thương yêu, lòng nhân ái, sự hào phóng qua chuyện kể, trò chơi, nghệ thuật và âm nhạc.Những lớp này mở rộng cho tất cả mọi gia đình, không phân biệt nguồn gốc, tôn giáo, tín ngưỡng, với sự đồng ý của bố mẹ… Lớp học tạo cơ hội cho các em hiểu được những giá trị tinh thần căn bản như tình thương yêu, sự thống nhất, sự hoà hợp và sự công bình, để các em áp dụng trong suy nghĩ, trong gia đình và khi cư xử với bạn bè.

“Trong tất cả các công việc phụng sự cao quý nhất mà chúng ta có thể dâng lên Thượng Đế Toàn năng là việc giáo dục và đào tạo trẻ em.”

Trích lời của Đức Abdul Baha.