Nguyên lý

Đức Baha’u’llah, Đấng Giáo tổ của Tôn giáo Baha’i, tuyên bố rằng nay là Tuổi Trưởng thành của Nhân loại, hằng được mong đợi từ lâu, là thời điểm mà sự thống nhất nhân loại chắc chắn sẽ được thiết lập và trở thành hiện thực. Ngài đã công bố các nguyên lý, giáo luật và cơ cấu cho nền văn minh thế giới, bao gồm:

  1. Tuân tùng Luật pháp và Chính phủ của đất nước mình.
  2. Hủy bỏ mọi dạng thành kiến.
  3. Bình đẳng nam nữ.
  4. Công nhận nguồn gốc chung và sự thống nhất tất yếu của các tôn giáo lớn trên thế giới.
  5. Loại bỏ sự chênh lệch quá đáng giữa giàu, nghèo.
  6. Giáo dục phổ thông bắt buộc.
  7. Trách nhiệm của mỗi người trong việc tìm chân lý một cách độc lập.
  8. Thiết lập hệ thống liên bang thế giới, dựa vào những nguyên tắc về an ninh chung.
  9. Tôn giáo hòa hợp với lý trí và kiến thức khoa học.

Giáo lý Baha’i dạy:

“Nguyên lý cơ bản do Đức Baha’u’llah công bố là chân lý tôn giáo không phải tuyệt đối mà là tương đối, Mặc khải thiêng liêng là một tiến trình phát triển liên tục, các tôn giáo lớn trên thế giới có cùng một nguồn gốc thiên thượng, các nguyên lý cơ bản của các tôn giáo hoàn toàn hòa hợp với nhau và sứ mạng của các tôn giáo tiêu biểu cho những giai đoạn tiến hóa tâm linh liên tục của xã hội loài người”.

Hơn nữa, chủ đề trung tâm của Tôn giáo Baha’i nêu rõ nhân loại chỉ là một chủng tộc và ngày mong đợi cho sự thống nhất thành một xã hội toàn cầu đã đến. Đức Baha’u’llah phán:

“Trái đất là một quốc gia và nhân loại là công dân của quốc gia đó”.