Phim: Thánh lăng Đức Bab tại Haifa, Israel

Thánh lăng Đức Bab là một công trình kiến trúc đặt ở Haifa, Israel, nơi đặt di hài của Đức Bab – Người sáng lập Tôn giáo Babi và là Đấng Tiền Phong thông báo sự đến của Đức Baha’u’llah – Đấng Sáng lập Tôn giáo Baha’i, Thánh lăng được coi là một trong hai nơi linh thiêng nhất trên trái đất đối với những người Baha’i, sau Thánh lăng của Đức Bahá’u’lláh tại Akka.

Vị trí chính xác của Thánh lăng nằm trên núi Carmel là do Đức Bahá’u’lláh giao cho con trai cả của Ngài, Đức Abdu’l-Bahá chọn thực hiện vào năm 1891. Đức Abdul-Baha lên kế hoạch, và công trình được thiết kế và hoàn thành vài năm sau đó bởi cháu trai của Ngài, Đức Shoghi Effendi. Di hài của Đức Bab được đặt yên nghỉ ngày 21.03.1909 trong một lăng tẩm gồm 6 phòng làm bằng đá. Kiến trúc của Thánh lăng với một mái vòm vàng bên trên được hoàn thành năm 1953, và một loạt các bậc thềm trang trí chung quanh Thánh lăng được hoàn thành năm 2001.


Đã đăng

trong chuyên mục

,

Bài viết liên quan