Phim: 41 Hội Nghị Vùng Baha’i có Việt Nam tham dự

Năm 2009, các tín đồ Baha’i Việt Nam được mời tham gia các đồng nghiệp của họ trong một hội nghị khu vực tổ chức tại thành phố Battambang, Campuchia, đó là một trong 41 hội nghị vùng Baha’i.


Đã đăng

trong chuyên mục

,

Thẻ:

Bài viết liên quan