Phim: Một lớp thiếu nhi Baha’i ở Việt Nam

Trong nhiều năm, Cộng đồng Tôn giáo Baha’i đã học hỏi về việc tổ chức các lớp giáo dục đạo đức cho trẻ em như một hoạt động xây dựng cộng đồng. Thông qua ca hát, học thuộc lòng các đoạn văn, chơi trò chơi và nghệ thuật thủ công, các em cùng nhau học cách hòa thuận, phát triển các đức tính và thể hiện sự tôn trọng, công bằng và nhân ái trong gia đình và cộng đồng.


Đã đăng

trong chuyên mục

,

Bài viết liên quan