Tôn giáo Baha’i Việt Nam tham dự Hội nghị Liên tôn lần thứ năm từ 28 đến 30-10 tại Úc.

Tham dự Hội nghị hàng năm lần thứ 5 này tại Perth, Australia gồm có Quan chức Chính phủ phụ trách về Tôn giáo và chức sắc tôn giáo gồm các nước Úc, Brunei Darussalam, Cambodia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, New Zealand, Papua New Guinea, Philippines, Singapore, Thái lan, Timor-Leste và Việt Nam.

Đoàn Việt Nam thăm Cộng đồng Tôn giáo Baha’i tại Perth.

Đoàn Đại diện Việt Nam do Tiến sĩ Nguyễn Thanh Xuân, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tôn Giáo Chính phủ hướng dẫn, gồm có Trần Xuân Lý (BTGCP), Lê Hồng Sơn (BTGCP), Phạm Trường Giang (Bộ Ngoại giao), Thích Đức Thiện, Thích Nữ Tịnh Vân (Phật giáo), Nguyễn Quang Trung (Tin lành Mennonite), Nguyễn Ngọc Nữ (Tin lành Baptist), Lê Xuân Mai (Cao Đài), Lê Nhất Phương Hồng (Baha’i).

Ngày 30-10-2009, Hội nghị đã đưa ra Tuyên ngôn Perth 14 điểm, gồm một số ý chủ yếu là:

Kêu gọi các Chánh phủ liên quan tiếp tục ủng hộ Hội nghị Liên tôn Khu vưc. Cam kết thành lập mạng xã hội liên tôn với diễn đàn trực tuyến, hợp nhất các mạng hiện hữu. Cam kết phục vụ cộng đồng phát triển, góp phần giải quyết các thử thách về môi trường và công bằng xã hội. Kêu gọi chính quyền và các cộng đồng tôn giáo đầu tư phát triển các nhà lãnh đạo liên tôn trong tương lai. Cam kết ủng hộ phát triển tài nguyên cho việc giáo dục thanh niên….Khuyến khích các phái đoàn trong những Hội nghị sau này phản ánh tốt về giới tính và sự đa dạng.

Các nước tham gia sẽ báo cáo kết quả thực hiện Tuyên ngôn này trong kỳ Hội nghị Liên Tôn Khu vực lần thứ Sáu vào năm 2010.

Tại Hội nghị này, Việt Nam có những cam kết như sau: Tiếp tục phổ biến văn kiện pháp lý về tôn giáo và tín ngưỡng cho dân chúng nói chung, và cụ thể cho tín đồ và chức sắc tôn giáo. Nghị định 22/2005/ND-CP ngày 1-3-2005 hướng dẫn thực hiện một số điều của Pháp lệnh về Tín ngưỡng và Tôn giáo. Và một số điểm khác. Các hoạt động tôn giáo này tại Việt Nam rất quan trọng, giúp làm cầu nối cho các tôn giáo trong nước trong sự giao tiếp và trao đổi kinh nghiệm với các tổ chức tôn giáo nước ngoài. Kết quả Hội nghị này cũng đã được đưa tin trên trang 20 báo Tuổi Trẻ ngày Thứ Bảy 31-10-2009.

Nhân Hội nghị Liên tôn quan trọng này, Hội đồng Tinh thần Tôn giáo Baha’i Quốc gia Úc đã cử Ủy viên Hội đồng đến kết hợp với Cộng đồng Baha’i tại Perth tiếp đón đoàn Việt Nam rất trọng thị và tặng mỗi vị trong đoàn một một bộ sách Peace Pack. Sách này do đạo hữu Baha’i Úc biên soạn để dùng vào việc giáo dục thiếu nhi và thiếu niên tại các trường công lập ở Úc thành những người tạo dựng hòa bình. Tác giả bộ sách đã có mặt tại buổi tiếp và trình bày rất rõ về việc biên soạn, cách áp dụng và thành quả của sách trong thời gian qua.


Đã đăng

trong chuyên mục

Bài viết liên quan