Phim: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 5

VTV1 đưa tin về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 5 của Cộng đồng Tôn giáo Baha’i Việt Nam tổ chức tại Hà Nội, trùng với lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Cộng đồng Tôn giáo Baha’i tại thủ đô.