Phim: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 5

VTV1 đưa tin về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 5 của Cộng đồng Tôn giáo Baha’i Việt Nam tổ chức tại Hà Nội, trùng với lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Cộng đồng Tôn giáo Baha’i tại thủ đô.


Đã đăng

trong chuyên mục

,

Bài viết liên quan