Tuần lễ Hòa hợp Liên Tôn giáo Toàn cầu của Liên Hiệp Quốc được tổ chức ở Tp.HCM

Cộng đồng Tôn giáo Baha’i đã tổ chức buổi tọa đàm giữa Đại diện các tôn giáo tại thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 4/2/2017 tại Trung tâm Baha’i nhằm hưởng ứng Nghị quyết GA 11013 của Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc đã thông qua vào ngày 20/10/2010 về “Tuần lễ Hòa hợp Liên tôn giáo Toàn cầu”.

Buổi tọa đàm đã diễn ra sôi nổi với sự tham dự của các đại diện các Tôn giáo tham dự.  Mọi người đã cùng nhau thảo luận với chủ đề “Ngộ nhận và giác ngộ về Tôn giáo”. Sau đây là lời giới thiệu của đạo diện Cộng đồng Tôn giáo Baha’i.


Kính thưa Quý vị Đại diện các tôn giáo,

Trước hết chúng tôi xin nhiệt liệt chào đón quy vị trong tình thương yêu vô biên của Thượng Đế và hoan nghênh quý vị đã dành thời gian quý báu trong những ngày sau Tết để đến tham dự với chúng tôi tại buổi họp mặt các tôn giáo hôm nay để hưởng ứng “Tuần lễ Hòa hợp Tôn giáo Hoàn cầu” của Liên Hiệp Quốc nhằm vun đắp tình bằng hữu và sự cảm thông ngày một sâu sắc giữa các tôn giáo – một điều kiện cần thiết góp phần cho hòa bình thế giới và sự yên ổn của dân chúng trên địa cầu.

Đây cũng là mục đích và tinh thần cốt lõi mà Cộng đồng Baha’i đã đeo đuổi trong 66 năm qua trên toàn thế giới – từ năm 1950 đến nay qua sáng kiến tổ chức “Ngày Tôn giáo Hoàn cầu” (World Religion Day) do Hội đồng Tinh thần Quốc gia Baha’i Hoa Kỳ khởi xướng.

Đức Baha’u’llah, Đấng Giáo tổ của tôn giáo Baha’i đã mang đến cho nhân loại trong thời đại này 15 Tin mừng, trong đó Tin mừng thứ hai Ngài phán “Cho phép các dân tộc và các giống nòi trên thế giới giao hòa với nhau trong niềm vui và sự trong sáng. Hỡi dân chúng! Hãy giao tiếp với tín đồ của tất cả các tôn giáo trong tinh thần thân ái và bằng hữu.”

Được dẫn dắt bởi nguyên lý tâm linh này, cùng với các Cộng đồng Baha’i trên thế giới, Cộng đồng Baha’i Việt Nam chúng tôi cũng đã tổ chức Ngày Tôn giáo Hoàn cầu liên tục từ năm 1962 đến 1975 đã mời Đại diện các tôn giáo khác nhau cùng tín đồ của họ gặp mặt nhau trong một diễn đàn đã tạo được sự cảm thông và hiểu biết lẫn nhau giữa các tôn giáo ngày một nâng cao, đã được các tôn giáo và các chinh khách đánh giá rất cao cho nỗ lực này của Baha’i.

Nhu cầu này giờ đây đã lan tỏa trên toàn thế giới và đã trở thành một thành tựu của nhân loại trong kỷ nguyên thống nhất rực sáng này, khi tại Khóa họp lần thứ 65 của Đại Hội đồng của Liên Hiệp Quốc, Đại Hội đồng đã nhìn nhận nhu cầu cấp thiết cho việc đối thoại giữa các tín ngưỡng và tôn giáo khác nhau, trong việc đẩy mạnh sự cộng tác, hòa hợp và hiểu biết lẫn nhau giữa dân chúng, và đã thông qua Nghị quyết GA1013 ngày 20/10/2010 để thành lập “Tuần Lễ Hòa hợp Tôn giáo Hoàn cầu” và chọn tuần lễ đầu của tháng Hai hàng năm làm ngày kỷ niệm.


Bài viết liên quan