Sự tiến bộ của phụ nữ và trẻ em gái nổi bật tại diễn đàn chính về phát triển

Đại diện Cộng đồng Baha’i Quốc tế (BIC) Bà Rachel Bayani phát biểu.

BRUSSELS – Ngày 8/6/2018 — Tám ngàn người đã họp mặt đầu tuần này cho một diễn đàn lớn tập trung vào chủ đề: “Phụ nữ và trẻ em gái ở hàng đầu trong phát triển bền vững”. Dịp này là sự kiện thường niên của Ủy ban châu Âu về Ngày phát triển châu Âu, được tổ chức vào ngày 5 và 6 tháng 6 năm 2018 tại Brussels. Trong số những người tham gia, có các tổ chức phi chính phủ và các nhóm đức tin, những người đứng đầu chính phủ, các thành viên của gia đình hoàng gia và các quan chức châu Âu.

Đại diện Cộng đồng Baha’i Quốc tế (BIC) Bà Rachel Bayani nói tại một phiên họp do Văn phòng Cộng đồng Baha’i Quốc tế tại Brussels tổ chức vào ngày đầu tiên rằng: “Sự tiến bộ của phụ nữ không chỉ đơn giản là về phụ nữ chiếm vị trí tương tự như nam giới trong xã hội hiện tại của chúng ta hoặc các không gian mở cửa cho phụ nữ tham gia vào các cấu trúc xã hội hiện có. Chúng tôi cần các cấu trúc và mối quan hệ mới, do phụ nữ và nam giới cùng nhau khái niệm và định hình, đáp ứng nhu cầu của một xã hội ngày càng toàn cầu và kết nối với nhau”.

Phiên họp, được tổ chức vào ngày 5 tháng Sáu, tập trung vào việc giáo dục trẻ em gái, một chủ đề mà Cộng đồng Baha’i Quốc tế (BIC) đã đề cập trong nhiều thập kỷ và được bắt nguồn từ những lời dạy của Đức Baha’u’llah.

Bà Heidi Hautala, Phó Chủ tịch Quốc hội Châu Âu, người đã phát biểu tại sự kiện do Cộng đồng Baha’i Quốc tế tổ chức, nhấn mạnh tầm quan trọng then chốt của việc đảm bảo giáo dục cho trẻ em gái trong các nỗ lực phát triển kinh tế và xã hội.

Tại phiên họp, Cộng đồng Baha’i Quốc tế đã trình chiếu một bộ phim đoạt giải thưởng về giáo dục con gái có tựa đề tạm dịch “Phúc lành của Đấng Từ bi” (Mercy’s Blessing).

Hội nghị, kết thúc hôm thứ tư, bao gồm một loạt các chủ đề liên quan đến trao quyền cho phụ nữ và bảo vệ các quyền của phụ nữ trong bối cảnh phát triển kinh tế và xã hội.


Đã đăng

trong chuyên mục

Bài viết liên quan