Cộng đồng Tôn giáo Baha’i Việt Nam tổ chức Thánh Lễ Giáng sinh hai Đấng Biểu hiện Song hành

Vừa qua vào ngày 9-10 tháng 11 năm 2018, các cộng đồng Baha’i trên toàn quốc đã tổ chức Thánh Lễ Giáng sinh hai Đấng Biểu hiện Song hành thật long trọng và vui tươi.

Tại một số cộng đồng đã mời các cơ quan chính quyền địa phương và các Tôn giáo bạn đến dự buổi Lễ rất đông.

Sau đây là một số hình ảnh tại các địa phương.