“Ngày Hòa hợp Tôn giáo” được tổ chức tại Tp.HCM

Những đại diện các tôn giáo tại thành phố Hồ Chí Minh tổ chức “Ngày Hòa hợp Tôn giáo” tại trung tâm Baha’i.

Năm nay do Tuần lễ Hòa hợp Tôn giáo Hoàn cầu của Liên Hiệp Quốc rơi vào đúng ngày Tết Nguyên đán Truyền thống nên Cộng đồng Tôn giáo Baha’i không thể tổ chức buổi tọa đàm giữa Đại diện các tôn giáo tại thành phố Hồ Chí Minh nhằm hưởng ứng Nghị quyết GA 11013 của Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc đã thông qua vào ngày 20/10/2010 về “Tuần lễ Hòa hợp Liên tôn giáo Toàn cầu”.

Để thực hiện lời dạy của Đức Baha’u’llah “Hãy giao tiếp với tín đồ các tôn giáo trong tinh thần thân ái và bằng hữu” Cộng đồng Tôn giáo Baha’i đã tổ chức buổi tọa đàm “Ngày Hòa hợp Tôn giáo” vào ngày 19/1/2019 tại Trung tâm Baha’i Thành phố Hồ Chí Minh với sự tham dự của đại diện các Tôn giáo rất vui vẻ, hòa hợp. Mọi người đã cùng nhau thảo luận với chủ đề “Thờ phượng và Phụng sự”.

Những đại diện các tôn giáo Tp.HCM tổ chức “Ngày Hòa hợp Tôn giáo” tại trung tâm Baha’i.

Đã đăng

trong chuyên mục

Bài viết liên quan