Phim: Đấng Chân Gương Mẫu (Đức Abdu’l-Baha)

Cách đây 1 thế kỷ, Đức Abdu’l-Baha, con trai của Đức Baha’u’llah và là hiện thân hoàn hảo giáo lý của Ngài, đã từ giã cõi trần thế này. Đức Abdu’l-Baha sống trọn cuộc đời của một Đấng Chân Gương Mẫu với tầm ảnh hưởng sâu sắc đến dân chúng trong cả quá khứ lẫn hiện tại. Ý thức về tầm vóc vô song của Đức Abdu’l-Baha như một chốn nương tựa, một nơi bảo vệ, một thành trì cho toàn thể nhân loại được khắc họa trong những hồi ức của một số linh hồn mà cuộc đời của họ qua sự gắn kết với Ngài đã hoàn toàn thay đổi để tạo nên sự biến cải của xã hội. Bộ phim phản ánh một số nguyên lý nền tảng được thể hiện qua cả lời nói lẫn hành động của Đức Abdu’l-Baha – những nguyên lý truyền sinh khí cho một phong trào toàn cầu có sự tham gia của cá nhân, cộng đồng và cơ cấu đang phấn đấu để noi theo tấm gương của Ngài trong việc phụng sự nhân loại.


Đã đăng

trong chuyên mục

,

Bài viết liên quan