Ban Tôn giáo tỉnh Ninh Thuận tiếp đoàn Cộng đồng Tôn giáo Baha’i Phước Dân nhân Lễ Giáng sinh Đức Baha’u’llah

Nhân dịp Giáng sinh 200 năm Đức Baha’u’llah (1817-2017) của Cộng đồng tôn giáo Baha’i. Sáng ngày 05/10/2017 đại diện Cộng đồng tôn giáo Baha’i Phước Dân do ông Trần Văn Hiến, Chủ tịch Hội đồng tinh thần tôn giáo Baha’i Phước Dân làm Trưởng đoàn đến thăm Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ) tỉnh Ninh Thuận. Tiếp đoàn có ông Nguyễn Tấn Thuyên, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo tỉnh.

Tại buổi tiếp ông Trần Văn Hiến đã thay mặt Cộng đồng tôn giáo Baha’i Phước Dân gửi lời chúc sức khỏe đến lãnh đạo Sở Nội vụ và cán bộ, công chức Ban Tôn giáo tỉnh, cảm ơn các cấp chính quyền trong tỉnh đã tạo điều kiện thuận lợi và giúp đỡ cho cộng đồng tôn giáo Baha’i Phước Dân hoạt động; đồng thời cũng đã thông tin về tình hình hoạt động của Cộng đồng tôn giáo Baha’i Phước Dân đã đoàn kết, tích cực tham gia các phong trào xây dựng nông thôn mới, xây đời sông văn hóa ở khu dân cư tại địa phương và chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Những đại diện của Cộng đồng tôn giáo Baha’i ghé thăm Ban Tôn giáo tỉnh Ninh Thuận.

Ông Nguyễn Tấn Thuyên, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo tỉnh cảm ơn các thành viên trong đoàn đã tới thăm và chúc Cộng đồng tôn giáo Baha’i Phước Dân nhân dịp Giáng sinh 200 năm của Đức Baha’u’llah vui tươi, hạnh phúc; đồng thời ghi nhận, biểu dương những kết quả đã đạt được của Cộng đồng tôn giáo Baha’i Phước Dân trong thời gian qua và mong muốn rằng khi Luật tín ngưỡng, tôn giáo và các Nghị định có liên quan có hiệu lực thì tín đồ của Cộng đồng tôn giáo Baha’i Phước Dân sẽ là những người gương mẫu trong việc tuân thủ quy định pháp luật và tích cực tham gia các phong trào thi đua tại địa phương.

Trích từ trang web Ban Tôn giáo Chính phủ Việt Nam (http://btgcp.gov.vn/Plus.aspx/vi/News/38/0/248/0/11948/Dai_dien_Cong_dong_ton_giao_Baha_i_Phuoc_Dan_tham_Ban_Ton_giao_So_Noi_vu_Ninh_Thuan)


Đã đăng

trong chuyên mục

Bài viết liên quan