Thẻ: 200 năm Thánh Lễ Giáng Sinh

Năm 2017 và 2019 chứng kiến lễ kỷ niệm 200 năm ngày sinh của Đức Bab và Đức Baha’u’llah được tổ chức trên khắp thế giới. Để đánh dấu kỷ niệm 200 năm Thánh lễ Giáng sinh của Đức Baha’u’lláh (2017) tại Việt Nam, nhiều nhân vật nổi bật đã gặp gỡ các đại diện của Baha’i để chia sẻ những lời chúc tốt đẹp và sự đánh giá cao của họ.