Categories
Quốc tế

Quan điểm phát triển của Baha’i về đối thoại liên tôn

OSLO, Na Uy – Các cuộc họp mặt liên tôn quốc tế gần đây làm nổi bật sự nhận thức ngày càng tăng trên thế giới. Nhiều chủ thể xã hội đang nhìn thấy trong cuộc đối thoại liên tôn giáo một tiềm năng mới để hướng đến sức mạnh mang tính xây dựng của […]