Categories
Trong nước

Ngày Tôn giáo Hoàn cầu: Tạo sự thống nhất giữa các tôn giáo

Ý NGHĨA Khởi đầu từ Thánh thư Baha’i: ”Tôn giáo phải là nguyên nhân của tình yêu và sự hòa hợp, là sợi dây thống nhất tất cả nhân loại vì tôn giáo là một thông điệp của hòa bình và thiện chí mà Thượng Đế ban cho loài người.” và “Tôn giáo là phương […]